Logika Boża - Wszechmoc Boga -

Wszechmoc Boga

2 stycznia 2019

Logikę ludzką znamy stosunkowo dobrze. Istniejące w niej prawidłowości wiążą się z prawami materii centralnego systemu nerwowego, czyli mózgu, który jest zarówno narzędziem myślenia i wnioskowania, jaki detektorem, tj. odbiorcą działania świata materialnego w akcie poznawczym człowieka. …

Czytaj więcej


ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA

ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA Wspomnienie obowiązkowe Godzina Czytań HYMN  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 351 1  Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym, Przychodzisz do nas jako światło życia; Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych, Bramą zbawienia. 2  Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami Anielskich chórów, które wielbią Ojca, Nam zaś zwiastują odnowę i pokój Pełen wesela. 3  Synu Przeczystej Dziewicy i Matki, Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy; Spraw, by na świecie uznano Twą władzę, Jezu najmilszy. 4  Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, A jako człowiek jednym z nas się stałeś; Oświeć umysły i …

Czytaj więcej