Naśladowanie Chrystusa - frOPs -

Rekolekcje

4 stycznia 2019

Zgorszenie może wywołać widok obcych osób w końcu sali rekolekcyjnej /niewinne zdjęcie/. Natomiast “rządowe rekolekcje” w Toruniu nie mogą być zgorszeniem, skoro są imponującym eventem. …

Czytaj więcej