W dobrą stronę - SZYMON -

Modlitwa do Świętego Józefa

5 stycznia 2019

Modlitwa do Świętego Józefa       Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, …

Czytaj więcej


NOWENNA GIETRZWAŁDZKA 2018-2027 N.G. 87

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła, Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen   …

Czytaj więcej


frOPs ODPUST II – KKK

1478 Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz 981 chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty i miłości 75 Por. Paweł VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 8; Sobór Trydencki: DS 1835.. …

Czytaj więcej


frOPs ODPUST I FRANCISZKA

Nie sądziłem, że będzie takie zainteresowanie akcją “babcia Frania”. MOPS, Grupa charytatywna i kto wie co jeszcze… cudownie! Zważywszy na jej 93 lata, to już pewnie do końca życia nie zazna głodu. Ale kto pokaże jej Chrystusa?! Kto jej popatrzy prosto w oczy? Kto bez patrzenia na zegarek okaże, że – choć przez chwilę – JEST DLA NIEJ? Kto z czystym sercem powie jej: babciu Franiu, zależy mi na tym, abyś przyjęła Pana Jezusa do swojego serca?  Ja…, ja jej to powiem. …

Czytaj więcej