Logika Boża - POKUTA -

frOPs ODPUST VI – SKARB

10 stycznia 2019

Powody, dla których dzisiaj nie mówi się o odpustach, są zasadniczo dwa: 1) odrzucenie ich przez Kościoły protestanckie wskutek krytyki samych odpustów oraz praktyki ich udzielania w czasach Reformacji; 2) badania prowadzone przez niektórych współczesnych historyków nad średniowieczem, według których odpusty są jakoby “wypaczoną formą religijności”, jaka pojawiła się w związku z “wynalezieniem” w średniowieczu czyśćca. …

Czytaj więcej