Módlmy się razem - Kontemplacja -

frOPs Ela czarna – kontemplacja 01

31 marca 2019

Patrzę w Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, adoruję Go, kontempluję, rozważam te wszystkie sceny ewangeliczne. W więzi z Chrystusem eucharystycznym odnajduję fundament wszelkiej mojej radości, niewzruszoną wierność Boga samemu sobie. Tu nie ma miejsca ani na moje zasługi, ani na moje winy. Tutaj wszystko staje się jednym wielkim zachwytem, patrzeniem na Boga. …

Czytaj więcej


DROPS Soli Deo honor et gloria r02

/Łk 15, 1-3. 11-32/ W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał …

Czytaj więcej


DROPS Soli Deo honor et gloria r01

30 marca 2019

/Łk 18, 9-14/ Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu …

Czytaj więcej