Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

PIOTR – rozważanie 03

8 marca 2019

Słowa dzisiejszego psalmu wydają się być kluczowe w zrozumieniu istoty postu.  W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza Bóg nakazuje prorokowi docierać do wnętrza Izraelitów, wytykać przestępstwa, grzechy i to ich “wybrańcze” myślenie… – Jesteśmy narodem bliskim Bogu, pościmy, umartwiamy się. Możemy zatem spodziewać się tego, że Bóg da nam to, czego chcemy. Tymczasem Bóg nic, milczy jak zaklęty, nie reaguje. Wtedy rodzi się spór i zarzuty wobec Boga. …

Czytaj więcej


Droga Krzyżowa z nienarodzonymi

“Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do jego końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. (KKK 2258) …

Czytaj więcej