Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

MATEUSZ – rozważanie 04

9 marca 2019

Wybrałem drogę prawdy, wierzę i ufam Panu i pragnę całym sobą nawrócić się do Boga i Jego woli. Pomoc przychodzi natychmiast, w słowach prorok Izajasza o poście i prawdziwym nawróceniu. Od razu rzuca się w oczy ich tryb warunkowy –  “jeśli…”. Jeśli Boga stawiam na pierwszym miejscu i w swoim najgłębszym jestestwie nie zamieniam Go na nic innego, wtedy zaczyna się prawdziwe nawrócenie. To nie teoria, nie studium, to fakty… nie do podważenia. …

Czytaj więcej