Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Nagrania -

DROPS 05. Mt 6, 7-15, 12.03.2019

12 marca 2019

/Iz 58, 6-7/ 6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:  rozerwać kajdany zła,  rozwiązać więzy niewoli,  wypuścić wolno uciśnionych  i wszelkie jarzmo połamać;  7 dzielić swój chleb z głodnym,  wprowadzić w dom biednych tułaczy,  nagiego, którego ujrzysz, przyodziać  i nie odwrócić się od współziomków.  …

Czytaj więcej