Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

Droga nawrócenia

„Żadne zwierzenia żadnego mistyka, kiedykolwiek i gdziekolwiek by powstały, nie są niczym więcej niż prywatnymi objawieniami: nie mają rangi Objawienia biblijnego ani rangi oficjalnej nauki Kościoła…” …

Czytaj więcej