Logika Boża - Antynomie -

antynomie PRAWA DUCHA 04

7 maja 2019

Prawa ducha ujmuje tu Pan Jezus nie w kategoriach zakazu, ale w formie nakazu miłości i to posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół /Mt 5,44/ Oczywiście miłości nie można nakazać, jest ona zawsze wolnym wyborem, ale przykazania miłości jako wyraz prawa ducha wiążą się z nieuchronnymi konsekwencjami. Nie wypełnienie miłości bliźniego godzi w miłość Boga, zaprzeczenie miłości Boga stawia człowieka poza Nim. …

Czytaj więcej


NOWENNA GIETRZWAŁDZKA 2018-2027 NG128 m07

«Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych» /Mk 12,29-31/. …

Czytaj więcej