Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

wszechmoc Boża PIEKŁO I NIEBO 01

Człowiek będąc wolny nie jest zdeterminowany do zachowywania ani praw materii / z wyjątkiem tych, które są związane z cielesną budową/, ani praw ducha. Wolność jednak pociąga za sobą odpowiedzialność, tj. świadome doświadczanie konsekwencji stosowania lub przekraczania tych praw. …

Czytaj więcej