Naśladowanie Chrystusa - DROPS -

38.2 Codzienne szukanie Boga – szczęście

Ból, jeśli przeżywam go po swojemu, może mnie od Boga odłączyć. Nie  dla cierpienia bowiem zostałem stworzony. Stwórca stworzył ptaki do latania i oddał im bezkresną przestrzeń, tak samo ja zostałem stworzony, by kochać i  być kochanym bezkresną miłością. Ale moje życie bez doświadczenia miłości było jak… podcinanie ptakom skrzydeł. To właśnie robił mi ból. Całymi latami zmieniał mnie wewnętrznie i prawie zapominałem po co zostałem stworzony. …

Czytaj więcej


38.1 Codzienne szukanie Boga – królestwo

30 października 2019

W świetle objawienia naszym celem jest chwała Boża, kult, służba Bogu i zbawienie. Uwolnienie od wszelkiego zła i zjednoczenie z Najwyższym dobrem – Bogiem Miłością, na wieki. To dzieło doskonałego kultu i dzieło zbawienia, uobecnia się na ołtarzu podczas każdej Mszy świętej. Liturgia ziemska jest ściśle związana z tą ostateczną Liturgią Niebiańską. Aniołowie, którzy nieustannie adorują Boga w Jego majestacie, są z nami tu.  Zawsze, gdy karmimy się Słowem i Eucharystią. …

Czytaj więcej