Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel -

frOPs Łk 13, 10-17

16 listopada 2018

Chrystus uwalnia tych zniewolonych. Doprowadza ich do źródła. Daje im dostęp do najgłębszej radości. Tym, którzy nie chcą dzielić Jego radości pozostaje toksyczny wstyd, albo wściekłość, która z wielką siłą da o sobie znać na Golgocie. Wtedy, ci wszyscy – w ich mniemaniu upokorzeni i zawstydzeni – dadzą upust swojej wściekłości. Czy nie taka groteska rozgrywa się właśnie w naszym wspólnotowym, “hierarchicznym teatrzyku” z Franciszkiem w tle?


Złość

Rzekł starzec: „Jak nosimy ze sobą wszędzie swoją złość, tak powinniśmy i płacz, i skruchę mieć ze sobą wszędzie, gdzie jesteśmy”.

Posted: 14 Nov 2018 10:00 PM PST
źródlo: Apoftegmaty Ojców Pustyni.

 

EWANGELIA
Uzdrowienie kobiety w szabat

Łk 13, 10-17
Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

10 Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. 11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. 12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». 13 Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. 14 Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» 15 Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? 16 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» 17 Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Oto słowo Pańskie.


Mimo całej powagi tej sceny zarejestrowanej przez ewangelistę Łukasza, przebija z niej pewna doza komizmu.  Bo czyż nie groteskowe są wysiłki przełożonego Synagogi zmierzając do zachowania twarzy? Obrońca Boga i świętości szabatu boi się uderzyć wprost w Jezusa. Wynajduje ekwiwalent w postaci Bogu ducha winnej, schorowanej kobieciny, która przecież o nic nie prosiła 😀 To Chrystus Pan inicjuje całe zajście, to On ją “wzywa“, to On na nią kładzie ręce. Ona przez cały czas pozostaje bierna, a mimo to właśnie jej się obrywa. Może właśnie dlatego, że na pasku diabła był ten przełożony Synagogi? To jemu bardziej potrzebne było uzdrowienie. Wprawdzie świadomy swojego moralnego kręgosłupa prostuje klatkę piersiową i z pewnością w głosie peroruje co jest, a co nie jest od Boga; kiedy, gdzie i co należy robić, ale w rzeczywistości jest pusty jak… wydmuszka. 

15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. /Pwt 5. 15/

Chrystus Pan jest wierny temu nakazowi z księgi Powtórzonego Prawa. Nic innego nie robi jak właśnie to.

18 Pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg twój; dlatego to ja ci nakazuję zachować to prawo. 19 Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce. 20 Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy. 21 Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. /Pwt 24, 18-21/

Chrystus uwalnia tych zniewolonych. Doprowadza ich do źródła. Daje im dostęp do najgłębszej radości. Tym, którzy nie chcą dzielić Jego radości pozostaje toksyczny wstyd, albo wściekłość, która z wielką siłą da o sobie znać na Golgocie. Wtedy, ci wszyscy – w ich mniemaniu upokorzeni i zawstydzeni – dadzą upust swojej wściekłości. Czy nie taka groteska rozgrywa się właśnie w naszym wspólnotowym, “hierarchicznym teatrzyku” z Franciszkiem w tle?

Duchu Święty, uwolnij nas od tych wszystkich więzów, które często bardzo subtelne, nie pozwalają nam służyć Bogu i braciom w prostocie serca. Przyjdź Panie Jezu!


Fraud Risk Operational Performance Solution
frOPs Łk 13, 10-17

 

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: