W dobrą stronę - Nowenna 2027 -

NOWENNA 2018-2027 /181/

11 listopada 2019

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła, Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

 

Matuchno Niepokalana, niedościgniony wzorze świętości, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia, służebnico Pana, wzorze cierpliwości i pokory…

+ Stań dziś razem ze mną do Różańca +

Modlę się o otwarcie wspólny na mądrość .

 

 FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution


Radujmy się Siostro, bo dziś Niepokalana zapowiada przyjście Zbawiciela jako mądrości. Z Jego głębi czerpiemy Miłość i radość Ducha Przenajświętszego. Dar Boga, dar Chrystusa, dociera właśnie dziś. Kochasz Ją? Żyjesz Nią? Oddychasz Nią?

 

Blizne 2018

Jezu, Słowo, Słońce Sprawiedliwości! Twoje przyjście poprzedziła pełna blasku Jutrzenka. Spraw, abym zawsze żył w promieniach Twojej światłości.

 


Apoftegmaty Ojców Pustyni

Miłość?

Posted: 24 Oct 2019 10:00 PM PDT

Powiedział abba Agaton: „Choćbym kogoś kochał z całego serca, mimo to gdybym stwierdził, że on mnie prowadzi do złego, to bym się go odrzekł”.

 

 


Droga Siostro,

Niech moja tęsknota za Odwiecznym Światłem, będzie Twoją tęsknotą… za tym co wiekuiste…, czyste i… piękne. Niech to Światło przedziera się przez ciemności moich zmysłów, karmionych wytworami Twojej wyobraźni. Niech spali wszelkie mury intelektualne, i emocjonalne. Niech zburzy ograniczenia psychiczne i fizyczne. Niech moc Miłości pokona w nas niewierność. Niech co dzień Niepokalana, niewidoczna Służebnica, wprowadza nas do wspólnoty świętych. Tylko w postawie pokory możemy Ją przyjąć, bo jest darem pokornego Ojca i testamentem pokornego Syna, w Duchu Przenajświętszym.

 

Niepokalana Matuchno. Dziewico Maryjo, Matko Mądrości! Uproś mi Twoją postawę pokory, wiary, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, aby blask przychodzącego Pana był we mnie nieustannie. Abym nie szukał w sobie doskonałości, a zawsze miał przed oczami moją niegodziwość. Abym całym sercem, duszą i ciałem, gorliwie pełnił wolę Bożą. Mądrość przedwieczna przychodzi dziś po to, aby mnie oczyścić, oświecić i przemienić. Ona wszystko wie o moim grzechu i o moich lękach. Nie gorszy się mną i kiedy jest przy mnie, przestaję się bać.  

 

 


CODZIENNE OFIAROWANIE:
– wg. modlitwy s. Faustyny – DZ.163/

/PRZY PORANNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

 

Boskie Serce Jezusa
bogate w miłosierdzie,
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
moje modlitwy i cierpienia,
myśli i pragnienia,
słowa i czyny,
Złącz je ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
Uczyń mnie apostołem Twego miłosierdzia,
bym wiernie służąc Tobie w Kościele
we wszystkim świadczył o Twojej miłości.

Dopomóż mi Panie:
– aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził z pozorów
– aby słuch mój był miłosierny, bym nie był obojętny na potrzeby bliźnich
– aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił źle o innych, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia
– aby ręce moje były miłosierne, bym tylko dobro czynił bliźnim
– aby nogi moje były miłosierne, bym spieszył z pomocą opanowując zmęczenie
– aby serce moje było miłosierne, nawet gdy inni będą nadużywać mojej dobroci

Niech się dzisiaj stanie Twoja wola we mnie, a ja wysławiać będę Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen

 


Niepokalana Matko Pięknej Miłości

Najdroższa i najukochańsza Matuchno, spraw, abym nie miał innego ducha, jak tylko Twojego, do poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej woli; abym nie miał innej duszy, jak tylko Twoją, do chwalenia i wysławiania Pana; abym nie miał innego serca, jak tylko Twoje, do kochania Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty» [wg. Tajemnica Maryi, 68].

 

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach.
Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi.
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.
Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

 

 

 


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twoim orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana,
celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


CZYTANIE:

Mdr 1, 1-7

Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty Duch uczący karności ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.

 

Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10 /R.: por. 24b/

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
1        Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
2        Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
         Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
3        przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
         i znasz wszystkie moje drogi.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
4        Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
         Ty, Panie, już znasz je w całości.
5        Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
         i kładziesz na mnie swą rękę.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
7        Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim? *
         Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
8        Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
         jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
9        Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
         gdybym zamieszkał na krańcach morza,
10        tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
         i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

 

Łk 17, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu». Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

 

 


Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

 

Co to za droga Siostro? Jaka drogę ma na myśli psalmista?  Prawda, którą wyśpiewuje, przerasta go, ale my już wiemy. My już znamy tą prawdę. Chrystus jest drogą i prawdą. Dar Ojca. I Duch Święty jest darem Ojca, choć pochodzi od Ojca i Syna. Oto przedziwna jedność pochodzenia wzajemnego,  osobowych relacji i międzyosobowych więzi w pełnieniu misji.

 

Napisałem Ci zdanie, które dziś wypowiedział na kazaniu o. Romuald:

“Różnica między mądrością a inteligencją polega na tym, że inteligentny potrafi wyjść z sytuacji, w którą mądry nigdy się nie wpakuje.”  

Odpowiedziałaś:

Ciekawe zdanie, ale moja natura się z nim nie zgadza, ponieważ mądrość jest efektem doświadczeń i aby była pełna musi być budowana i na bardzo trudnych sytuacjach, zaś inteligencja wstrzymuje od drugiego takiego samego lub podobnego zdarzenia.

Tak jest, A raczej tak było 😀

Pan prowadzi mnie  w rozwoju mojego człowieczeństwa. Ukazuje mi moją prawdziwą zależność we wszystkich szczegółach dnia codziennego. Zanurza mnie w Miłości dającej wolność – w świętej niewoli Miłości. Tu nie ma miejsca na inteligencję. To Boża Mądrość prowadź mnie do świętości.

Bo czym jest nasza inteligencja w porównaniu z mocą ducha? Mądrość to nie tylko przymiot, ale przede wszystkim osoba, to Chrystus, a zatem Ojciec i Syn już tu są. I jest Duch Przenajświętszy, ale…

Święty Duch uczący karności ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.

Odkrywając jedynie zarys Trójcy Przenajświętszej dowiaduję się o wzajemnym powiązaniu:

Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.

Nie chcę grzeszyć inteligencją, przeciwstawiając się Miłości, która jest Trójcą i Jednością. Dlaczego? Bo to zamyka drogę do mądrości.

 

Polecam… to tak ku pamięci i z okazji dzisiejszego święta /jeśli Twoja wrażliwość muzyczna to wytrzyma będę szczęśliwy   😀

 


Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 

 


/PRZY WIECZORNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

Modlitwa do Świętego Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


Litania do Matuchny

 

Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami

Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami

Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami

Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami

Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

 

Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski   –  Teatr ES – Siedlce

 

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

z nagrobnej krypty ks. Twardowskiego.


 

Odpowiedzialność // 23. Niedziela Zwykła

Posted: 07 Sep 2019 09:00 AM PDT

Liturgia Słowa: Mdr 9, 13-18 Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i […]

Artykuł Odpowiedzialność // 23. Niedziela Zwykła pochodzi z serwisu PSPO.

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: