Logika Boża - Antynomie -

antynomie PRAWA DUCHA 01

4 maja 2019

Pan Bóg stwarzając materię związał ją deterministycznymi prawami rządzącymi procesami w niej zachodzącymi, ustawił w przestrzeni i zamknął w czasie. Prócz materii stworzył też Pan Bóg świat duchów, który nie jest zamknięty ani w czasie, ani w przestrzeni. Stworzenia duchowe  nie są zatem związane determinacją, wręcz przeciwnie, obdarzone są wolnością, z którą wiąże się twórczość, poza tym są nieśmiertelne.

 


Podobnie jak w przypadku materii Pan Bóg stworzył świat duchów też razem z pewnymi prawami. Przestrzeganie tych praw lub ich przekroczenie pociąga za sobą konsekwencje, podobne jak w świecie materii.

Podstawowym prawem czystych duchów, stworzonych przez Pana Boga, jest dobrowolne uznanie swego Stwórcę za Pana. Część tych duchów postanowiła uniezależnić się od Boga, a więc przeciwstawiła się temu prawu. Konsekwencją takiej postawy było utworzenie się piekła, tj. miejsca istnienia bez Boga, bez dobra, prawdy i sprawiedliwości, co okazało się źródłem nieszczęścia.

Człowiekowi, którego wolny duch związany jest z materią, przekazał Pan Bóg prawa ducha, najpierw w samej naturze, poprzez sumienie:

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. /Rz 1,20/ 

Pierwszym natomiast zewnętrznym wyrazem Bożego prawa był zakaz wydany w raju:

A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz». /Rdz 2,16-17/

Powszechnie rozumie się “spożywanie z drzewa” jako ustanawianie, co jest dobre a co złe, czyli tworzenie praw moralnych – to zastrzegł Bóg dla siebie. Powyższy zakaz oznacza więc uznanie autorytetu Bożego i podporządkowanie się Jemu. Podał też Pan Bóg konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa «niechybnie umrzesz». Oznacza to zarówno śmierć duchową /stan grzechu/, tj. pozbawienie życia Bożego w duszy, jak i doczesna śmierć ciała. O oby rodzajach śmierci pisze św. Paweł:

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli… /Rz 5,12/

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: