Logika Boża - Wszechmoc Boga -

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Wszechmoc Boga

2 stycznia 2019

Logikę ludzką znamy stosunkowo dobrze. Istniejące w niej prawidłowości wiążą się z prawami materii centralnego systemu nerwowego, czyli mózgu, który jest zarówno narzędziem myślenia i wnioskowania, jaki detektorem, tj. odbiorcą działania świata materialnego w akcie poznawczym człowieka. …

Czytaj więcej


NIEDZIELA OJCÓW I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY II

23 grudnia 2018

Bardzo mocnym zdaniem rozpoczął o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, swoje rekolekcje, w których miałem szczęście uczestniczyć dawno temu w Szczecinie. W trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987r (ostatniej za panowania PRL-u) odbyło się spotkanie z ówczesnymi władzami polskimi – nieformalne pożegnanie komuny. Papież powiedział tak: …

Czytaj więcej


Nowe spojrzenie

9 listopada 2018

Już w starożytności Ojcowie Kościoła zauważyli, że w Ewangeliach jest wiele antynomii, tj. przeciwstawnych określeń o tej samej osobie lub przedmiocie.   O Panu Jezusie powiedziane jest  u św. Mateusza, że: trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego się nie dogasi /Mt 12.20/, co sam Chrystus Pan potwierdza  mówiąc, iż: jest cichy i pokorny sercem /Mt 11,29/, a Izajasz nazywa Go Księciem Pokoju /Iz 9,5/ i pokój ten przekazał Apostołom (…) /J 14,27/. Równocześnie o jeden rozdział wcześniej u Mateusza mówi Pan Jezus, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz (…) i poróżnić syna z ojcem, córkę z matką (…) /Mt 10,34-35/ oraz, że przyszedł  rzucić ogień na ziemię /Łk 12.49/. Tego …

Czytaj więcej