Logika Boża - Wszechmoc Boga -

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

wszechmoc Boża PIEKŁO I NIEBO 01

8 maja 2019

Człowiek będąc wolny nie jest zdeterminowany do zachowywania ani praw materii / z wyjątkiem tych, które są związane z cielesną budową/, ani praw ducha. Wolność jednak pociąga za sobą odpowiedzialność, tj. świadome doświadczanie konsekwencji stosowania lub przekraczania tych praw. …

Czytaj więcej


antynomie PRAWA DUCHA 04

7 maja 2019

Prawa ducha ujmuje tu Pan Jezus nie w kategoriach zakazu, ale w formie nakazu miłości i to posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół /Mt 5,44/ Oczywiście miłości nie można nakazać, jest ona zawsze wolnym wyborem, ale przykazania miłości jako wyraz prawa ducha wiążą się z nieuchronnymi konsekwencjami. Nie wypełnienie miłości bliźniego godzi w miłość Boga, zaprzeczenie miłości Boga stawia człowieka poza Nim. …

Czytaj więcej