Logika Boża - Antynomie -

(…) Patrząc przez antynomie znajdujące swe rozwiązanie w Bożej nieskończoności, zaczynam właściwie rozumieć: z jednej strony inność Bożych spraw od ludzkich, a z drugiej strony otwiera się przede mną wielkie bogactwo Bożej rzeczywistości; jest ona nadprzyrodzona, ale jako wieczna bardziej realna od mojego uchwytnego świata materialnego, który szybko i bezpowrotnie przemija. Na całe szczęście! 😀

antynomie PRAWA DUCHA 04

7 maja 2019

Prawa ducha ujmuje tu Pan Jezus nie w kategoriach zakazu, ale w formie nakazu miłości i to posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół /Mt 5,44/ Oczywiście miłości nie można nakazać, jest ona zawsze wolnym wyborem, ale przykazania miłości jako wyraz prawa ducha wiążą się z nieuchronnymi konsekwencjami. Nie wypełnienie miłości bliźniego godzi w miłość Boga, zaprzeczenie miłości Boga stawia człowieka poza Nim. …

Czytaj więcej


antynomie PRAWA DUCHA 02

5 maja 2019

Pan Bóg wybrał sobie jeden naród, potomków Abrahama, przedstawił Izraelowi prawa Ducha w formie przekazań danych Mojżeszowi na górze Synaj. Zawierają one dwie części: w pierwszej określają stosunek jaki powinien Izraelita przyjąć wobec pana Boga; w drugiej części przedstawiają normy moralne jakimi ludzie powinni kierować się w stosunkach między sobą. …

Czytaj więcej


antynomie PRAWA DUCHA 01

4 maja 2019

Pan Bóg stwarzając materię związał ją deterministycznymi prawami rządzącymi procesami w niej zachodzącymi, ustawił w przestrzeni i zamknął w czasie. Prócz materii stworzył też Pan Bóg świat duchów, który nie jest zamknięty ani w czasie, ani w przestrzeni. Stworzenia duchowe  nie są zatem związane determinacją, wręcz przeciwnie, obdarzone są wolnością, z którą wiąże się twórczość, poza tym są nieśmiertelne. …

Czytaj więcej


antynomie RADOŚĆ 05 doskonała

3 maja 2019

Najgłębszą forma radości, którą można przeżyć w tym życiu jest – jak ją nazwał św. Franciszek z Asyżu – radość doskonała. Polega ona na radości z cierpienia, bo przez nie najpełniej dochodzi się do zjednoczenia  w miłości z Chrystusem Panem, który przez swoją mękę i śmierć krzyżową okazał pełnię miłości ku nam. …

Czytaj więcej