Logika Boża - Antynomie -

(…) Patrząc przez antynomie znajdujące swe rozwiązanie w Bożej nieskończoności, zaczynam właściwie rozumieć: z jednej strony inność Bożych spraw od ludzkich, a z drugiej strony otwiera się przede mną wielkie bogactwo Bożej rzeczywistości; jest ona nadprzyrodzona, ale jako wieczna bardziej realna od mojego uchwytnego świata materialnego, który szybko i bezpowrotnie przemija. Na całe szczęście! 😀