W dobrą stronę - SZYMON -

Wszystko rozpoczęło się od spojrzenia Oblicza Chrystusowego i spojrzenia w to Święte Oblicze. Przez doświadczenie apostołów, kontemplacja Boga, prawdy, życia i miłości, objawiona w Chrystusie, stała się istotnym składnikiem życia chrześcijańskiego. Spotkanie z Chrystusem przynosi zawsze zmianę spojrzenia. Pan chce je zmienić, człowiek nie zawsze temu się poddaje. Stąd wynika walka. Spojrzeniu Chrystusowemu przeciwstawia się spojrzenie zakrzepłe, zaciśnięte. Spojrzenie człowieka – to potęga, podobnie jak opinia. Może być niszczycielskie, stalowe, diabelskie – może rozdawać pokój i nieść świętość. Pojęcie świętości, warunki życia kontemplacyjnego różniły się znacznie na przestrzeni wieków; spojrzenie na Oblicze Chrystusa i kontemplacja Jego Oblicza pozostają niezmienione.


Apoftegmaty Ojców Pustyni.

Jałmużna

Przybył do Sketis jakiś dostojnik z daleka, przynosząc dużo złota, i prosił kapłana, aby je rozdał braciom. Odpowiedział mu kapłan: „Braciom tego nie potrzeba”. Gdy tamten jednak nalegał usilnie, kapłan postawił koszyk monet we drzwiach kościoła. I ogłosił kapłan: „Komu potrzeba, niech weźmie!” Ale nikt nie podszedł, niektórzy nawet nie spojrzeli. I rzekł mu kapłan: „Bóg przyjął twoją jałmużnę; idź i daj to biednym”. On odszedł, bardzo zbudowany.


Panie!

Pomóż mi tak kochać, aby każda modlitwa, każde spotkanie, każda myśl, stała się czasem nawrócenia i triumfu dobra nad złem…, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, wierności nad zdradą. Duchu Święty daj mi mądrość i przenikliwość serca i naucz tak kochać Chrystusa, abym nigdy i za żadne skarby nie pomylił Go z kimś innym. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Moja Droga Krzyżowa z Matką Bożą Bolesną z La Salette

19 kwietnia 2019

Matuchno Niepokalana! + W La Salette przyszłaś 19 września 1846 r., z orędziem, trzydzieści lat później powtórzyłaś je w Gietrzwałdzie. Dziś również wzywasz mnie do modlitwy, nawrócenia i do pojednania. Ale dziś pogrzeb Twojego Syna. Też nie mam dokąd pójść. On jest Słowem życia wiecznego, zrodzonym z Ciebie. Dlatego pozwól mi pójść z Tobą, Jego Drogą Krzyżową…, Twoją, a teraz… także moją drogą. +   …

Czytaj więcej


frOPs Wielki Post – WP_02

7 marca 2019

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi». …

Czytaj więcej


frOPs Wielki Post – WP_01

6 marca 2019

Czterdzieści dni Wielkiego Postu i pięćdziesiąt dni Paschy, to czas uświęcony, czas łaski i miłosierdzia. Tu wyjaśnia się nasze nasze chrześcijaństwo.  Na progu Wielkiego Postu, czyli na starcie przygotowania do Wielkanocy, przyjmujemy w symbolicznym obrzędzie znak nawrócenia serca i pokuty, aby publicznie uznać się za ludzi grzesznych. Szczerym sercem wyznajemy przed Bogiem “my, grzeszni… chcemy pokutować, chcemy wracać do Prawdy Chrztu, znów stać się uczniami Pana…, w czystym sercu i… uporządkowanym życiu, aby Nowość Paschalna stała się naszą radością!”   …

Czytaj więcej


frOPs Najświętsze Oblicze

1 marca 2019

Jaka powinna być moja postawa przed Bogiem na… modlitwie? Jaka powinna być moja postawa dziś na rozważaniu Drogi Krzyżowej i dzisiejszych czytań? Jaka powinna być na odmawianiu pokuty, czyli teraz… /Kor 13,1-13/ 😀  A jaka powinna być jutro NA SPOTKANIU z bratem Piotrem, Józefem, siostrą Elą, Basią…, którzy nie chcą się spotkać? …

Czytaj więcej


frOPs ŁASKA ODPUSTU

28 stycznia 2019

Dar odpustu zupełnego sprawia, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej czystości – jak po chrzcie św., a więc dzięki Bożej łasce znika wszelka zmaza, która dotąd brudziła jego serce. Gdyby w tym momencie umarł, od razu mógłby dołączyć do grona zbawionych w niebie. Czy to możliwe? Przecież wcześniej było zaznaczone, że pokuta za grzechy jest czymś bardzo trudnym i długotrwałym. Czy to możliwe, skoro odpust można uzyskać za bardzo proste praktyki religijne, jak choćby odmówienie Różańca czy półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu? …

Czytaj więcej