Przyjaciele - Świadectwo - Z mojej strony -

Wszystko rozpoczęło się od spojrzenia Oblicza Chrystusowego i spojrzenia w to Święte Oblicze. Przez doświadczenie apostołów, kontemplacja Boga, prawdy, życia i miłości, objawiona w Chrystusie, stała się istotnym składnikiem życia chrześcijańskiego. Spotkanie z Chrystusem przynosi zawsze zmianę spojrzenia. Pan chce je zmienić, człowiek nie zawsze temu się poddaje. Stąd wynika walka. Spojrzeniu Chrystusowemu przeciwstawia się spojrzenie zakrzepłe, zaciśnięte. Spojrzenie człowieka – to potęga, podobnie jak opinia. Może być niszczycielskie, stalowe, diabelskie – może rozdawać pokój i nieść świętość. Pojęcie świętości, warunki życia kontemplacyjnego różniły się znacznie na przestrzeni wieków; spojrzenie na Oblicze Chrystusa i kontemplacja Jego Oblicza pozostają niezmienione.

 


Apoftegmaty Ojców Pustyni.

Jałmużna

Przybył do Sketis jakiś dostojnik z daleka, przynosząc dużo złota, i prosił kapłana, aby je rozdał braciom. Odpowiedział mu kapłan: „Braciom tego nie potrzeba”. Gdy tamten jednak nalegał usilnie, kapłan postawił koszyk monet we drzwiach kościoła. I ogłosił kapłan: „Komu potrzeba, niech weźmie!” Ale nikt nie podszedł, niektórzy nawet nie spojrzeli. I rzekł mu kapłan: „Bóg przyjął twoją jałmużnę; idź i daj to biednym”. On odszedł, bardzo zbudowany.


Panie!

Pomóż mi tak kochać, aby każda modlitwa, każde spotkanie, każda myśl, stała się czasem nawrócenia i triumfu dobra nad złem…, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, wierności nad zdradą. Duchu Święty daj mi mądrość i przenikliwość serca i naucz tak kochać Chrystusa, abym nigdy i za żadne skarby nie pomylił Go z kimś innym. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

frOPs – Mateusz – rozważanie WP 04

9 marca 2019

Wybrałem drogę prawdy, wierzę i ufam Panu i pragnę całym sobą nawrócić się do Boga i Jego woli. Pomoc przychodzi natychmiast, w słowach prorok Izajasza o poście i prawdziwym nawróceniu. Od razu rzuca się w oczy ich tryb warunkowy –  “jeśli…”. Jeśli Boga stawiam na pierwszym miejscu i w swoim najgłębszym jestestwie nie zamieniam Go na nic innego, wtedy zaczyna się prawdziwe nawrócenie. To nie teoria, nie studium, to fakty… nie do podważenia. …

Czytaj więcej


frOPs – Piotr – rozważanie WP 03

8 marca 2019

Słowa dzisiejszego psalmu wydają się być kluczowe w zrozumieniu istoty postu.  W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza Bóg nakazuje prorokowi docierać do wnętrza Izraelitów, wytykać przestępstwa, grzechy i to ich “wybrańcze” myślenie… – Jesteśmy narodem bliskim Bogu, pościmy, umartwiamy się. Możemy zatem spodziewać się tego, że Bóg da nam to, czego chcemy. Tymczasem Bóg nic, milczy jak zaklęty, nie reaguje. Wtedy rodzi się spór i zarzuty wobec Boga. …

Czytaj więcej