Logika Boża - POKUTA -

Wszystko rozpoczęło się od spojrzenia Oblicza Chrystusowego i spojrzenia w to Święte Oblicze. Przez doświadczenie apostołów, kontemplacja Boga, prawdy, życia i miłości, objawiona w Chrystusie, stała się istotnym składnikiem życia chrześcijańskiego. Spotkanie z Chrystusem przynosi zawsze zmianę spojrzenia. Pan chce je zmienić, człowiek nie zawsze temu się poddaje. Stąd wynika walka. Spojrzeniu Chrystusowemu przeciwstawia się spojrzenie zakrzepłe, zaciśnięte. Spojrzenie człowieka – to potęga, podobnie jak opinia. Może być niszczycielskie, stalowe, diabelskie – może rozdawać pokój i nieść świętość. Pojęcie świętości, warunki życia kontemplacyjnego różniły się znacznie na przestrzeni wieków; spojrzenie na Oblicze Chrystusa i kontemplacja Jego Oblicza pozostają niezmienione.


Apoftegmaty Ojców Pustyni.

Jałmużna

Przybył do Sketis jakiś dostojnik z daleka, przynosząc dużo złota, i prosił kapłana, aby je rozdał braciom. Odpowiedział mu kapłan: „Braciom tego nie potrzeba”. Gdy tamten jednak nalegał usilnie, kapłan postawił koszyk monet we drzwiach kościoła. I ogłosił kapłan: „Komu potrzeba, niech weźmie!” Ale nikt nie podszedł, niektórzy nawet nie spojrzeli. I rzekł mu kapłan: „Bóg przyjął twoją jałmużnę; idź i daj to biednym”. On odszedł, bardzo zbudowany.


Panie!

Pomóż mi tak kochać, aby każda modlitwa, każde spotkanie, każda myśl, stała się czasem nawrócenia i triumfu dobra nad złem…, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, wierności nad zdradą. Duchu Święty daj mi mądrość i przenikliwość serca i naucz tak kochać Chrystusa, abym nigdy i za żadne skarby nie pomylił Go z kimś innym. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

frOPs POKUTA Ga 3

25 stycznia 2019

1Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,2i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji: 3Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, 4który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. 5Jemu to chwała na wieki wieków! Amen. …

Czytaj więcej


frOPs POKUTA Ga 2

1Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,2i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji: 3Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, 4który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. 5Jemu to chwała na wieki wieków! Amen. …

Czytaj więcej


frOPs POKUTA Ga 1

1Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,2i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji: 3Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, 4który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. 5Jemu to chwała na wieki wieków! Amen. …

Czytaj więcej


frOPs ODPUST VII – ROZDZIELANIE SKARBU KOŚCIOŁA

11 stycznia 2019

W bulii “Incarnationis mysterium” Ojciec Święty Jan Paweł II uznał odpust za jeden z zasadniczych elementów Wielkiego Jubileuszu. Zaliczył go do szczególnych tradycyjnych znaków Jubileuszu, takich jak pielgrzymka i Drzwi Święte. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zwłaszcza wśród młodszego pokolenia wiernych zrozumienie istoty odpustu jest niewielkie.   …

Czytaj więcej


frOPs ODPUST VI – SKARB

10 stycznia 2019

Powody, dla których dzisiaj nie mówi się o odpustach, są zasadniczo dwa: 1) odrzucenie ich przez Kościoły protestanckie wskutek krytyki samych odpustów oraz praktyki ich udzielania w czasach Reformacji; 2) badania prowadzone przez niektórych współczesnych historyków nad średniowieczem, według których odpusty są jakoby “wypaczoną formą religijności”, jaka pojawiła się w związku z “wynalezieniem” w średniowieczu czyśćca. …

Czytaj więcej