Logika Boża - POKUTA -

Wszystko rozpoczęło się od spojrzenia Oblicza Chrystusowego i spojrzenia w to Święte Oblicze. Przez doświadczenie apostołów, kontemplacja Boga, prawdy, życia i miłości, objawiona w Chrystusie, stała się istotnym składnikiem życia chrześcijańskiego. Spotkanie z Chrystusem przynosi zawsze zmianę spojrzenia. Pan chce je zmienić, człowiek nie zawsze temu się poddaje. Stąd wynika walka. Spojrzeniu Chrystusowemu przeciwstawia się spojrzenie zakrzepłe, zaciśnięte. Spojrzenie człowieka – to potęga, podobnie jak opinia. Może być niszczycielskie, stalowe, diabelskie – może rozdawać pokój i nieść świętość. Pojęcie świętości, warunki życia kontemplacyjnego różniły się znacznie na przestrzeni wieków; spojrzenie na Oblicze Chrystusa i kontemplacja Jego Oblicza pozostają niezmienione.

 


Apoftegmaty Ojców Pustyni.

Jałmużna

Przybył do Sketis jakiś dostojnik z daleka, przynosząc dużo złota, i prosił kapłana, aby je rozdał braciom. Odpowiedział mu kapłan: „Braciom tego nie potrzeba”. Gdy tamten jednak nalegał usilnie, kapłan postawił koszyk monet we drzwiach kościoła. I ogłosił kapłan: „Komu potrzeba, niech weźmie!” Ale nikt nie podszedł, niektórzy nawet nie spojrzeli. I rzekł mu kapłan: „Bóg przyjął twoją jałmużnę; idź i daj to biednym”. On odszedł, bardzo zbudowany.


Panie!

Pomóż mi tak kochać, aby każda modlitwa, każde spotkanie, każda myśl, stała się czasem nawrócenia i triumfu dobra nad złem…, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, wierności nad zdradą. Duchu Święty daj mi mądrość i przenikliwość serca i naucz tak kochać Chrystusa, abym nigdy i za żadne skarby nie pomylił Go z kimś innym. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

DROGA KRZYŻOWA II – z nienarodzonymi

8 marca 2019

“Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do jego końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. (KKK 2258) …

Czytaj więcej


frOPs – Szymek – rozważanie WP 02

7 marca 2019

Godzinę temu zadzwonił do mnie mój spowiednik… od razu poleciałem do kibelka… dziś po raz pierwszy! Wcześniej zadzwoniła Ela… nie odebrałem. Zwykle o świcie gorączka spada, a ból się nasila… i nie odpuszcza cały dzień, ona zadzwoniła tuż przed południem, to najgorszy moment 😀 Dziś już nawet nie myślałem o “siódemce u Jacka”, choć to tylko 200 m. Przychodnia jest bliżej… tylko 50 m od domu 😀 Do mojego lekarza rodzinnego czekało trzy osoby. W niedzielę wyszedłem ze szpitala i coś chyba jest nie tak. Przepuścili mnie bez dezaprobaty. Starczy pan skiną głową uprzejmie, a dwie młode dziewczyny w ogromnych… …

Czytaj więcej


frOPs Wielki Post – WP_02

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi». …

Czytaj więcej


frOPs Wielki Post – WP_01

Czterdzieści dni Wielkiego Postu i pięćdziesiąt dni Paschy, to czas uświęcony, czas łaski i miłosierdzia. Tu wyjaśnia się nasze nasze chrześcijaństwo.  Na progu Wielkiego Postu, czyli na starcie przygotowania do Wielkanocy, przyjmujemy w symbolicznym obrzędzie znak nawrócenia serca i pokuty, aby publicznie uznać się za ludzi grzesznych. Szczerym sercem wyznajemy przed Bogiem “my, grzeszni… chcemy pokutować, chcemy wracać do Prawdy Chrztu, znów stać się uczniami Pana…, w czystym sercu i… uporządkowanym życiu, aby Nowość Paschalna stała się naszą radością!”   …

Czytaj więcej