Logika Boża - Prawda -

αλήθεια

TEJ, KTÓRA ROZBIJA

“Bądź błogosławiona ty, która pozostawiłaś we mnie dostatecznie dużo nieporządku, zawrotów głowy i ruin, abym nigdy więcej nie był zadowolony z siebie ani nie spoczął w łatwym do zburzenia pokoju – ty, która wybawiłaś mnie od szczęścia!” / Gustave Thibon – “Co Bóg złączył”/

 


Zapytałem Boga: “Co ma pokój do szczęścia (…) pozostawał milcząc.
Zapytałem po raz drugi: “Co ma szczęście do prawdy (…) pozostawał milcząc.
Zapytałem po raz trzeci: “Co ma prawda do miłości (…) pozostawał milcząc.

Nie zaczekałem na odpowiedź. Zapytałem brata o charyzmat św. Dominika. Powiedział: “kluczem jest prawda, sam Pan Jezus powiedział do tych, którzy uwierzyli: 

«Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».” /J8 31b-32/