Logika Boża - Wszechmoc Boga -

wszechmoc Boża PIEKŁO I NIEBO 01

8 maja 2019

Człowiek będąc wolny nie jest zdeterminowany do zachowywania ani praw materii / z wyjątkiem tych, które są związane z cielesną budową/, ani praw ducha. Wolność jednak pociąga za sobą odpowiedzialność, tj. świadome doświadczanie konsekwencji stosowania lub przekraczania tych praw. …

Czytaj więcej


Wszechmoc Boga

2 stycznia 2019

Logikę ludzką znamy stosunkowo dobrze. Istniejące w niej prawidłowości wiążą się z prawami materii centralnego systemu nerwowego, czyli mózgu, który jest zarówno narzędziem myślenia i wnioskowania, jaki detektorem, tj. odbiorcą działania świata materialnego w akcie poznawczym człowieka. …

Czytaj więcej