Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel -

HOMA Homilie Marka

frOPs Franciszek OPs – rozważanie 07

15 marca 2019

Pan przemówił do mnie…  w środę trzynastego marca…, w kaplicy akademickiej naszego klasztoru. To jest racja sama w sobie, jedyna i nie do opisania. Teraz już chyba “bez pomocy innych”, wiem jak burzyć mury obojętności. Szanse dla stojących po obu stronach muru są jednakowe, bo łaska jest dostępna dla wszystkich, Eucharystia też jest sprawowana codziennie i też za wszystkich. Każdy jest władny wracać do domu Ojca, do serca Boga, do Miłości… Największy padalec i zwyrodnialec,  animator i de formator, i największy zbrodniarz.., gdy usłyszy głos Miłości, może stać się świętym.   …

Czytaj więcej