Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel -

frOPs – Dni skupienia 2018/2019 I

28 grudnia 2018

Często słyszałem ostatnio takie słowo “duchowość”. Odmieniane było we wszystkich przypadkach . Raz była to taka duchowość, innym razem inna – a ponoć jest tylko jedna… 😀 / Bywało też i tak, że ktoś starał się mnie przekonać o wyższości jednej duchowości nad drugą. Właśnie wczoraj, w rozmowie telefonicznej padło takie zdanie, cyt.: “Ty. to jesteś uduchowiony, zauważasz tyle rzeczy i tyle pamiętasz z naszych rozmów, ja od razu zapominam, gdzie mi tam do ciebie…”. Nie powiem, żebym źle się z tym poczuł, ale… …

Czytaj więcej


Tercjarze dominikańscy – LM Grignion de Montfort

9 grudnia 2018

tercjarze dominikańscy MARIOLOGIA ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORTA List papieski do rodzin montfortiańskich Do Braci i Sióstr z rodzin montfortiańskich Klasyczny tekst o duchowości maryjnej 1. Mija sto sześćdziesiąt lat [sto siedemdziesiąt pięć- przyp. red.] od opublikowania dzieła, które stało się klasycznym tekstem o duchowości maryjnej. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w początkach XVIII w., lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy po niemal przypadkowym odkryciu go w 1842 r. został opublikowany w 1843 r., osiągnął natychmiastowy sukces, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu «prawdziwego nabożeństwa» do …

Czytaj więcej


OBLICZE OJCA – “Abba Ojcze”

30 listopada 2018

Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7). …

Czytaj więcej


Oblicze do kontemplacji

«Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21). Duchowe echo tej prośby, skierowanej do apostoła Filipa przez kilku Greków, którzy przybyli do Jerozolimy z pielgrzymką paschalną, rozbrzmiewało w naszych uszach także w minionym Roku Jubileuszowym. Podobnie jak tamci pielgrzymi sprzed dwóch tysięcy lat, także ludzie naszych czasów, choć może nie zawsze świadomie, proszą dzisiejszych chrześcijan, aby nie tylko «mówili» o Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im Go «zobaczyć». A czyż zadanie Kościoła nie polega właśnie na tym, że ma on odzwierciedlać światłość Chrystusa we wszystkich epokach dziejów i sprawiać, aby blask Jego oblicza zajaśniał także pokoleniom nowego tysiąclecia? Nasze świadectwo byłoby jednak …

Czytaj więcej


Przełamywanie złych schematów myślenia i działania 02

29 listopada 2018

Przyjrzyjmy się teraz w jaki sposób fragmenty Pisma Świętego były stosowane w analogiczny sposób, który opisuje Pontyjczyk, choć inny był cel redagowania takich dzieł. Święty Paweł redagując swój List do Rzymian albo św. Mateusz, pisząc swoją Ewangelię, zbierali ze Starego Testamentu interesujące ich fragmenty, które miały być źródłem dla doktryny chrześcijańskiej. Z jednej strony wykazywać miały prawdę nauki młodego Kościoła, z drugiej zaś zbijać tezy jej przeczące.Szczególny walor ma w tym względzie Ewangelia św. Mateusza. Kolekcjonowanie wypowiedzi biblijnych pod określonym kontem nie zakończyło się wraz z epoką apostolską. Specjalną antologię sporządził św. Cyprian z Kartaginy – Do Kwiryna. Redagowanie takich zbiorów wiązało …

Czytaj więcej