Przyjaciele - Moje modlitwy - Różaniec -

frOPs – Dni skupienia 2018/2019 I

28 grudnia 2018

Często słyszałem ostatnio takie słowo “duchowość”. Odmieniane było we wszystkich przypadkach . Raz była to taka duchowość, innym razem inna – a ponoć jest tylko jedna… 😀 / Bywało też i tak, że ktoś starał się mnie przekonać o wyższości jednej duchowości nad drugą. Właśnie wczoraj, w rozmowie telefonicznej padło takie zdanie, cyt.: “Ty. to jesteś uduchowiony, zauważasz tyle rzeczy i tyle pamiętasz z naszych rozmów, ja od razu zapominam, gdzie mi tam do ciebie…”. Nie powiem, żebym źle się z tym poczuł, ale… …

Czytaj więcej


Tercjarze dominikańscy – LM Grignion de Montfort

9 grudnia 2018

tercjarze dominikańscy MARIOLOGIA ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORTA List papieski do rodzin montfortiańskich Do Braci i Sióstr z rodzin montfortiańskich Klasyczny tekst o duchowości maryjnej 1. Mija sto sześćdziesiąt lat [sto siedemdziesiąt pięć- przyp. red.] od opublikowania dzieła, które stało się klasycznym tekstem o duchowości maryjnej. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w początkach XVIII w., lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy po niemal przypadkowym odkryciu go w 1842 r. został opublikowany w 1843 r., osiągnął natychmiastowy sukces, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu «prawdziwego nabożeństwa» do …

Czytaj więcej