Przyjaciele - Moje modlitwy -

Modlitwa za FRANCISZKA

3 stycznia 2019

Boże, Ty wybrałeś swojego sługę papieża Franciszka, aby przewodził Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako następca Chrystusa na ziemi umacnia nas i jednoczy. Chryste, Ty w Nowym Przymierzu tworzysz z wszystkich narodów Jeden Lud, pozwól papieżowi Franciszkowi czerpać z Twojego Krzyża Prawdę na życie wieczne i ściśle wiązać dusze z Tobą węzłami jedności i pokoju. Duchu Święty, Ty jesteś miłością, prowadź papieża Franciszka, niech Miłość będzie ostrym mieczem w walce z zalewającym świat złem. Strzeż Franciszka, zachowaj go przy życiu, darz szczęściem na ziemi i broń przed nieprzyjaciółmi A mi Panie przebacz, że ciągle próbuję zrozumieć mój świat DZIĘKUJĘ …

Czytaj więcej