Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

frOPs KATARZYNA 03

29 kwietnia 2019

„Staliście się podobni szatanom i chcecie nas zarazić tym złem, jakie w was mieszka, bo odwodzicie nas od posłuszeństwa Chrystusowi na ziemi, prowadząc nas do Antychrysta, który jest człowiekiem diabła, a wy razem z nim, dopóki głosicie tę herezję”. …

Czytaj więcej


frOPs KATARZYNA 02

Katarzyna była obdarzona niezwykłymi łaskami, które pozwoliły jej rychło wejść na duchową drogę wytyczoną przez św. Dominika wiodącą do doskonałości dzięki modlitwie, ascezie i dziełom miłosierdzia. Miała dwadzieścia lat, gdy Chrystus objawił jej przez mistyczny symbol pierścienia małżeńskiego, że darzy ją szczególną miłością. Było to zwieńczeniem głębokiego osobistego zjednoczenia, które dojrzewało w ukryciu i kontemplacji, co prawda nie w murach klasztoru, ale dzięki nieustannemu przebywaniu w owej duchowej siedzibie, którą święta nazywała często «celą wewnętrzną». …

Czytaj więcej


frOPs KATARZYNA 01

Jest taka piękna historia z jej życia związana z pewnym więźniem Nicolasem T. 🙂 który za swoją działalność został skazany na śmierć. Nie mógł się pogodzić z tym co go spotkało i popadł w rozpacz. Zanurzony w totalnej ciemności i zbuntowany tym nadmiernie surowym wyrokiem spotyka Katarzynę, która z miejsca głosi mu miłość Jezusa ukrzyżowanego, Jego miłosierdzie. W końcu dochodzi do spowiedzi i tak o tym co dzieje się później pisze św. Katarzyna ze Sieny do bł. Rajmunda z Kapuy (spowiednika): …

Czytaj więcej