Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

3 maja 2019

Teraz… nastało zbawienie! Ono się dokonało w Chrystusie. W tej ofierze, którą codziennie sprawuję, jest epicentrum walki duchowej. Biblię wypełniają wyobrażenia, zapowiedzi, fakty z historii zbawienia – ludzkie, a także i te militarne sukcesy. To jest jednak tylko tło, zarys. Istota jest na Golgocie, w ofierze Chrystusa, a uobecnia się na ołtarzu eucharystycznym. Teraz chodzi tylko o to, abym zrozumiał wielkość tej ofiary.

BOSMANS – rozważanie 22

spotkanie z Aleksandrem – rozważanie 16

15 września 2019

Wj 32, 7-11. 13-14 Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, …

Czytaj więcej