Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

3 maja 2019

Teraz… nastało zbawienie! Ono się dokonało w Chrystusie. W tej ofierze, którą codziennie sprawuję, jest epicentrum walki duchowej. Biblię wypełniają wyobrażenia, zapowiedzi, fakty z historii zbawienia – ludzkie, a także i te militarne sukcesy. To jest jednak tylko tło, zarys. Istota jest na Golgocie, w ofierze Chrystusa, a uobecnia się na ołtarzu eucharystycznym. Teraz chodzi tylko o to, abym zrozumiał wielkość tej ofiary.

BOSMANS – rozważanie 22

dziś są Twoje urodziny

15 lipca 2019

Stanąłem u źródła wszelkiego dobra. Nie wiedziałem, że to jest też źródło wszelkiej ofiary. Codziennie tu przychodzę. Tylko w Chrystusie cierpienie jest prawdziwą i sensowna ofiarą. Nie ma prawdziwego życia bez ofiary, bez krzyża. Biedny ten, który Go nie poznał i ta, która nie chciała Chrystusa zaprosić do swojego życia. …

Czytaj więcej