Naśladowanie Chrystusa - Św. Jan Paweł II -

Święty Jan Paweł II był przejmującym świadkiem życia chrześcijańskiego i pozostaje niedościgłym wzorem dla wiernych. Nigdy go nie spotkałem, choć wielokrotnie miałem okazję. Kiedy był w Rzeszowie /02.06.1991 r./ z drugim przykazaniem Dekalogu dla Polaków, słyszałem go przez głośniki, ale… ul. Rejtana, była jak Rubikon, jak Styks. Dziś słyszę wspomnienia o jego umiłowaniu spotkań z ludźmi, że były nie tylko imponujące, ale że przynosiły uczestnikom tych spotkań błogosławione owoce.

Spotkanie wymaga obecności, ale wcale nie jest konieczna obecność, aby się spotkać.

To wielki dar wyłowić człowieka z nieprzebranego tłumu, gdy tymczasem ma on nieodpartą świadomość, że w danej chwili jest dla swojego rozmówcy naprawdę ważny. To dar, ale oparty na głębokiej modlitwie, adoracji, medytacji i kontemplacji. Ci, którzy patrzyli jak święty Jan Paweł II się modlił i modlili razem z nim pewnie to potwierdzą. Czy ja sam, mogę również dziś wyrastać na jego modlitwie, myśli i nauczaniu? Co stoi na przeszkodzie stanięciu w prawdzie sumienia oświeconego łaską Ducha Bożego ponad czasem i przestrzenią? To samo, co nie pozwalało mi przyjąć jako drogowskaz dziedzictwa JPII i tego, co mówił o Ewangelii miłości i obowiązkach wobec Kościoła.

Tercjarze dominikańscy – LM Grignion de Montfort

9 grudnia 2018

tercjarze dominikańscy MARIOLOGIA ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORTA List papieski do rodzin montfortiańskich Do Braci i Sióstr z rodzin montfortiańskich Klasyczny tekst o duchowości maryjnej 1. Mija sto sześćdziesiąt lat [sto siedemdziesiąt pięć- przyp. red.] od opublikowania dzieła, które stało się klasycznym tekstem o duchowości maryjnej. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w początkach XVIII w., lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy po niemal przypadkowym odkryciu go w 1842 r. został opublikowany w 1843 r., osiągnął natychmiastowy sukces, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu «prawdziwego nabożeństwa» do …

Czytaj więcej


OBLICZE OJCA – “Abba Ojcze”

30 listopada 2018

Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7). …

Czytaj więcej