Przyjaciele - Świadectwo -

“Jeśli ktoś jest spragniony… niech przyjdzie do Mnie i pije”: mówi Jezus w ostatnim najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów (J 7,37).

Święto przypomina pragnienie Izraela w płonącym ogniu pustyni, która jawi się jako królestwo śmierci bez drogi wyjścia. Ale Chrystus głosi siebie samego jako skałę, z której wytrysnęło niewyczerpane źródło wody żywej: w swojej śmierci staje się On źródłem życia. Kto jest spragniony, niech przyjdzie: Czyż świat z całą swoją władzą i mocą nie stał się pustynią, na której nie możemy znaleźć już żywego źródła? Kto jest spragniony, niech przyjdzie – Jezus jest także dzisiaj niewyczerpanym źródłem wody żywej. Powinniśmy tylko przyjść i pić, by miało dla nas wartość następujące stwierdzenie:

“Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,38).

Życie, to życie rzeczywiste, nie może być po prostu “wzięte”, po prostu otrzymane. Ono przyciąga nas w swoim dynamizmie dawania, w dynamizmie Chrystusa, który jest życiem. Pić wodę żywą ze skały oznacza wolę wejścia w historię zbawczą wody i krwi. Jest to radykalne przeciwieństwo w stosunku do niepokoju, jaki pociąga do narkotyków. Jest to wola wejścia w miłość i jest to wejście w prawdę. I mówiąc konkretnie, na tym polega życie.

Kard. Joseph Ratzinger
Jezus Chrystus dzisiaj

Rekolekcje – rozważanie 27 – TRUDNY brat

9 października 2019

Długi czas, kiedy słyszałem o życiu religijnym, innym razem o życiu wewnętrznym, życiu duchowym, miałem z tym pewien problem. Tyle zostało już powiedziane, a ja szukałem prostej informacji. Googlowałem, słuchałem…, chodziłem od jednego do drugiego, mówiącego. Tylko, że tych stale przybywało, a wszyscy mieli coś “ważniejszego” do powiedzenia. Nie potrafiłem wyłowić właściwej odpowiedzi /informacji/ i paradoksalnie mając coraz lepszy dostęp, tonąłem na głębinach oceanu dezinformacyjnego. …

Czytaj więcej


frOPs Logika w służbie Ewangelii

10 kwietnia 2019

Prawda was wyzwoli – mówi Pan. Jego prawda, to Ewangelia, to dar jedności z Ojcem w Duchu Świętym, który nam dał Pan, to dar pojednania przekazany Apostołom, w Kościele. Prawda Chrystusowa o Duchu Prawdy prowadzącym do Prawdy, to zrozumienie Biblii w kontekście Ewangelii, w kluczu MIŁOŚCI. Otwarcie na Prawdę, to otwarcie na Miłość i możliwe jest tylko i wyłącznie w Kościele, ale co nas czeka, skoro ta wyzwalająca Prawda, coraz bardziej jest zapominana i rozmywana właśnie przez sam Kościół? …

Czytaj więcej