Módlmy się razem - ODPUST -

Osiem błogosławieństw –  XXIw.

1. Szczęśliwi my pyszni i opływający w dostatki, albowiem posiadając wystarczająco dużo, możemy zasłonić Boga i sobie przypisać wszystkie zasługi

2. Szczęśliwi my egoiści i wyzyskiwacze, albowiem zabijając miłość, możemy bezkarnie żerować na smutku innych i jeszcze czerpać zyski

3. Szczęśliwi my głośni i napastliwi, albowiem mając monopol na prawdę, możemy zawsze mieć rację

4. Szczęśliwi my kłamcy i krętacze, albowiem dopasowując do swoich interesów i słabości ideologie, możemy unikać odpowiedzialności i nie dosięgnie nas sprawiedliwość

5. Szczęśliwi my bezwzględni i bezlitośni, albowiem gardząc innymi możemy niszczyć każdego, kto stanie na naszej Drodze i tak osiągać swoje cele

6. Szczęśliwi my bezwstydni i obłudni, albowiem nie mając serca, eliminujemy wszelkie bariery nie do przejścia i zmierzamy po trupach do celu

7. Szczęśliwi my prowokatorzy i wichrzyciele, albowiem manipulując innymi dopinamy swego, a winę i tak zrzucamy na innych

8. Szczęśliwi my tchórze i bałwochwalcy, gdy urągamy bezbronnym, prześladujemy niewinnych, wykorzystujemy najsłabszych i zabijamy nienarodzonych, Bogu przypisując dzieła diabła, albowiem płynąc z prądem unikamy wszelkich niebezpieczeństw i nasze królestwo zawsze jest bezpieczne

frOPs ODPUST VII – ROZDZIELANIE SKARBU KOŚCIOŁA

11 stycznia 2019

W bulii “Incarnationis mysterium” Ojciec Święty Jan Paweł II uznał odpust za jeden z zasadniczych elementów Wielkiego Jubileuszu. Zaliczył go do szczególnych tradycyjnych znaków Jubileuszu, takich jak pielgrzymka i Drzwi Święte. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zwłaszcza wśród młodszego pokolenia wiernych zrozumienie istoty odpustu jest niewielkie.   …

Czytaj więcej


Modlitwa do Świętego Józefa

5 stycznia 2019

Modlitwa do Świętego Józefa       Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, …

Czytaj więcej


Modlitwa za FRANCISZKA

3 stycznia 2019

Boże, Ty wybrałeś swojego sługę papieża Franciszka, aby przewodził Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako następca Chrystusa na ziemi umacnia nas i jednoczy. Chryste, Ty w Nowym Przymierzu tworzysz z wszystkich narodów Jeden Lud, pozwól papieżowi Franciszkowi czerpać z Twojego Krzyża Prawdę na życie wieczne i ściśle wiązać dusze z Tobą węzłami jedności i pokoju. Duchu Święty, Ty jesteś miłością, prowadź papieża Franciszka, niech Miłość będzie ostrym mieczem w walce z zalewającym świat złem. Strzeż Franciszka, zachowaj go przy życiu, darz szczęściem na ziemi i broń przed nieprzyjaciółmi A mi Panie przebacz, że ciągle próbuję zrozumieć mój świat DZIĘKUJĘ …

Czytaj więcej


NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS Wspomnienie dowolne HYMN 1  Słodkie wspomnienie Jezusa Serca napełnia radością, Lecz ponad słodycz wszelaką Milsza jest Jego obecność. 2  Żadna też pieśń ani słowo Nie są wdzięczniejsze dla ucha, Nic dla umysłu droższego, Niż myśl o Panu Jezusie. 3  Nadziejo pokutujących, Jak dobry jesteś dla wszystkich, Dla tych, co Ciebie szukają I dla tych, którzy znajdują. 4  Język nie umie wyrazić, A pismo oddać dokładnie, Lecz tylko ten, który wierzy, Wie, czym jest miłość Jezusa. 5  Jezu, bądź naszą radością I wieczną w niebie nagrodą; Niech w Tobie trwa nasza chwała Teraz i po wszystkie wieki. Amen. …

Czytaj więcej


ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA

2 stycznia 2019

ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA Wspomnienie obowiązkowe Godzina Czytań HYMN  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 351 1  Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym, Przychodzisz do nas jako światło życia; Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych, Bramą zbawienia. 2  Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami Anielskich chórów, które wielbią Ojca, Nam zaś zwiastują odnowę i pokój Pełen wesela. 3  Synu Przeczystej Dziewicy i Matki, Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy; Spraw, by na świecie uznano Twą władzę, Jezu najmilszy. 4  Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, A jako człowiek jednym z nas się stałeś; Oświeć umysły i …

Czytaj więcej