Naśladowanie Chrystusa - Św. Jan Paweł II -

RÓŻANIEC ze św. Janem Pawłem II 

13 listopada 2018

  RÓŻANIEC z JP II  – /do prywatnego odmawiana/ Rozpoczęcie – 09 października 2017    W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Wyznanie wiary (Skład Apostolski) Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w …

Czytaj więcej