Przyjaciele - Świadectwo - Z innej strony -

TEST

Franciszek /2013/

27 listopada 2018

Franciszek: katecheta nie może być tchórzem ani posągiem muzealnym O pięknie wychowywania do wiary mówił Papież do 1600 katechetów z całego świata. Wezwał zarazem, by mieli oni odwagę torować nowe drogi dla głoszenia Ewangelii. Franciszek wygłosił specjalną katechezę o wierze do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, który odbywa się w Watykanie. Poprzedza on rozpoczynające się jutro Dni Katechety, które wpisują się w obchody Roku Wiary. Franciszek wskazał, że bycie katechetą nie jest tylko «fachem», «zawodem». Jest wymagającym zadaniem, ponieważ prowadzi się innych na spotkanie z Chrystusem słowem, życiem i świadectwem. Przyznał, że by tak się działo trzeba zawsze na nowo zaczynać …

Czytaj więcej


HYMN 21.07.2018 /start/

18 listopada 2018

HYMN LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9) 1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy W naszych sumieniach. 2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy Mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, Które już wschodzi. 3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność. 4 Uświęć owoce naszego wysiłku, Obdarz pokojem i łaską wytrwania, Prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. 5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, Chwała niech będzie na niebie i ziemi, …

Czytaj więcej