Przyjaciele - SZYMON - DROPS -

W dobie ciemności zalegającej nad całym światem pojawia się pewien weselszy

promyk, w zamkniętym kręgu konserwatywnego chrześcijaństwa można znaleźć

coraz większą liczbę ludzi, których życie religijne cechuje rosnący głód poznania

samego Boga. Spragnieni są prawd duchowych. Nie dadzą się zwieść samymi

słowami i nie zadowoli ich prawidłowa “interpretacja” Prawd. Pragną oni Boga

i nie zaznają spokoju, dopóki nie napiją się z głębi Strumienia Wody Żywej.

Jest to jedyny zwiastun przebudzenia, jaki mogłem dostrzec na religijnym

horyzoncie. Być może jest to tylko chmurka wielkości dłoni, której wypatrują święci

w różnych miejscach świata, lecz może ona doprowadzi do wzbudzenia życia w wielu

duszach i do uchwycenia na nowo tego promieniującego cudu, który powinien

towarzyszyć wierze w Chrystusa, od którego Kościół w obecnym czasie jakby uciekł.

 

A. W. Tozer Chicago, III., 16 czerwca 1948 r.

Droga nawrócenia

20 czerwca 2019

„Żadne zwierzenia żadnego mistyka, kiedykolwiek i gdziekolwiek by powstały, nie są niczym więcej niż prywatnymi objawieniami: nie mają rangi Objawienia biblijnego ani rangi oficjalnej nauki Kościoła…” …

Czytaj więcej


frOPs KATARZYNA 03

29 kwietnia 2019

„Staliście się podobni szatanom i chcecie nas zarazić tym złem, jakie w was mieszka, bo odwodzicie nas od posłuszeństwa Chrystusowi na ziemi, prowadząc nas do Antychrysta, który jest człowiekiem diabła, a wy razem z nim, dopóki głosicie tę herezję”. …

Czytaj więcej


frOPs KATARZYNA 02

Katarzyna była obdarzona niezwykłymi łaskami, które pozwoliły jej rychło wejść na duchową drogę wytyczoną przez św. Dominika wiodącą do doskonałości dzięki modlitwie, ascezie i dziełom miłosierdzia. Miała dwadzieścia lat, gdy Chrystus objawił jej przez mistyczny symbol pierścienia małżeńskiego, że darzy ją szczególną miłością. Było to zwieńczeniem głębokiego osobistego zjednoczenia, które dojrzewało w ukryciu i kontemplacji, co prawda nie w murach klasztoru, ale dzięki nieustannemu przebywaniu w owej duchowej siedzibie, którą święta nazywała często «celą wewnętrzną». …

Czytaj więcej


frOPs KATARZYNA 01

Jest taka piękna historia z jej życia związana z pewnym więźniem Nicolasem T. 🙂 który za swoją działalność został skazany na śmierć. Nie mógł się pogodzić z tym co go spotkało i popadł w rozpacz. Zanurzony w totalnej ciemności i zbuntowany tym nadmiernie surowym wyrokiem spotyka Katarzynę, która z miejsca głosi mu miłość Jezusa ukrzyżowanego, Jego miłosierdzie. W końcu dochodzi do spowiedzi i tak o tym co dzieje się później pisze św. Katarzyna ze Sieny do bł. Rajmunda z Kapuy (spowiednika): …

Czytaj więcej