RADOŚĆ - Apoftegmaty Ojców Pustyni -

Radość wkomponowana jest w naszą naturę i jest składnikiem celu oraz sensu życia, które nazywamy szczęściem.  Radości, a przez nią szczęścia najczęściej szukamy poprzez naszą naturę i wrażenia. Zapominamy często, że istnieje jeszcze jeden element naszej istoty ludzkiej, który ma ścisły związek z psychiką i przeżywaniem radości: jest to duch, który przez swój kontakt z Bogiem posiada istotny wkład w tworzeniu radości. Co więcej, nadprzyrodzony wymiar ducha zjednoczonego z Bogiem nadaje radości zupełnie inny kształt i wartość. Wynika to z relacji do Boga, który swoją logiką przenika i przemienia naturalne związki człowieka żyjącego w świecie materialnym.

Apoftegmaty Ojców Pustyni – Modlitwa

18 lipca 2019

Apoftegmaty Ojców Pustyni Modlitwa Posted: 16 Jul 2019 10:00 PM PDT Kiedy więc umysł prawdziwie modli się w sposób czysty i nie ulega zwodzeniu, wtedy demony nie nadchodzą już z lewej strony, ale z prawej. Podsuwają mu złudne wyobrażenie Boga i jakiś obraz rzeczy miłych dla zmysłów, tak aby wydawało mu się, że w pełni osiągnął cel modlitwy. To zaś, jak powiedział pewien niezwykły i uczony człowiek, pochodzi z pragnienia próżnej chwały oraz od demona, który dotyka pewnej części mózgu, wzbudzając pulsowanie żył.   …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Dar widzenia

1 czerwca 2019

Dar widzenia + Mówił jeden z ojców, że kiedy raz siedzieli starcy i rozmawiali o sprawach duchowych, był wśród nich jeden posiadający dar widzenia. Ten zobaczył aniołów z gałązkami w rękach, jak wysławiali starców; ale kiedy zaczęła się inna rozmowa, anieli się wycofali, a między starców wbiegły cuchnące świnie i zanieczyściły ich. Gdy zaś znowu zaczęto mówić o sprawach duchowych, przyszli anieli, aby starców chwalić. …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Tunika

30 maja 2019

Tunika + Któryś z ojców poszedł do miasta sprzedawać swoje wyroby. Zobaczył tam nagiego nędzarza i zlitował się nad nim, więc podarował mu własną tunikę. Ale nędzarz odszedł i sprzedał ją. Kiedy się starzec dowiedział, co tamten uczynił, zmartwił się i zaczął żałować, że mu dał ubranie. Tejże nocy zjawił się we śnie starcowi Chrystus, ubrany w tę samą tunikę, i powiedział mu: „Nie martw się: noszę przecież to, co mi dałeś”. …

Czytaj więcej