RADOŚĆ - Apoftegmaty Ojców Pustyni -

Radość wkomponowana jest w naszą naturę i jest składnikiem celu oraz sensu życia, które nazywamy szczęściem.  Radości, a przez nią szczęścia najczęściej szukamy poprzez naszą naturę i wrażenia. Zapominamy często, że istnieje jeszcze jeden element naszej istoty ludzkiej, który ma ścisły związek z psychiką i przeżywaniem radości: jest to duch, który przez swój kontakt z Bogiem posiada istotny wkład w tworzeniu radości. Co więcej, nadprzyrodzony wymiar ducha zjednoczonego z Bogiem nadaje radości zupełnie inny kształt i wartość. Wynika to z relacji do Boga, który swoją logiką przenika i przemienia naturalne związki człowieka żyjącego w świecie materialnym.

Apoftegmaty Ojców Pustyni – Łaska

18 maja 2019

Łaska + Pewien brat pytał starca: „Skąd się to bierze, że i dzisiaj wielu uprawia trudne ćwiczenia, ale nie otrzymują łaski od Boga takiej, jak dawni?” Starzec mu odrzekł: „Wtedy była miłość i każdy dopomagał bratu piąć się wzwyż; teraz zaś miłość ostygła i każdy ściąga braci w dół, toteż i łaski nie doznają”. …

Czytaj więcej


antynomie RADOŚĆ 05 doskonała

3 maja 2019

Najgłębszą forma radości, którą można przeżyć w tym życiu jest – jak ją nazwał św. Franciszek z Asyżu – radość doskonała. Polega ona na radości z cierpienia, bo przez nie najpełniej dochodzi się do zjednoczenia  w miłości z Chrystusem Panem, który przez swoją mękę i śmierć krzyżową okazał pełnię miłości ku nam. …

Czytaj więcej