RADOŚĆ - Apoftegmaty Ojców Pustyni -

Pewien ojciec powiedział: „Nie możesz kochać, jeśli najpierw nie znienawidziłeś. Jeśli więc nie będziesz nienawidził grzechu, nie będziesz czynił sprawiedliwości, jak to zostało napisane: Odstąp od złego, czyń dobro (Ps 37[36],27). Jednakże w tym wszystkim zawsze potrzebne jest właściwe usposobienie duszy. Adam bowiem, chociaż był w raju, złamał Boże polecenie (por. Rdz 3,6–7). Hiob zaś siedzący na gnoju zachował je (por. Hi 2,7–10). Stąd wynika, że Bóg wymaga od człowieka, by zawsze miał właściwe dobre usposobienie”.

Czyta: Jan Paweł Konobrodzki OSB

Apoftegmaty Ojców Pustyni – Dar widzenia

1 czerwca 2019

Dar widzenia + Mówił jeden z ojców, że kiedy raz siedzieli starcy i rozmawiali o sprawach duchowych, był wśród nich jeden posiadający dar widzenia. Ten zobaczył aniołów z gałązkami w rękach, jak wysławiali starców; ale kiedy zaczęła się inna rozmowa, anieli się wycofali, a między starców wbiegły cuchnące świnie i zanieczyściły ich. Gdy zaś znowu zaczęto mówić o sprawach duchowych, przyszli anieli, aby starców chwalić. …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Tunika

30 maja 2019

Tunika + Któryś z ojców poszedł do miasta sprzedawać swoje wyroby. Zobaczył tam nagiego nędzarza i zlitował się nad nim, więc podarował mu własną tunikę. Ale nędzarz odszedł i sprzedał ją. Kiedy się starzec dowiedział, co tamten uczynił, zmartwił się i zaczął żałować, że mu dał ubranie. Tejże nocy zjawił się we śnie starcowi Chrystus, ubrany w tę samą tunikę, i powiedział mu: „Nie martw się: noszę przecież to, co mi dałeś”. …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Pokuta

27 maja 2019

Pokuta + Opowiadano taką rzecz o abba Janie. Pewnej młodej dziewczynie umarli rodzice i pozostała sierotą. Nazywała się Paizja. Postanowiła ona założyć u siebie hospicjum dla wygody ojców ze Sketis. I przez długi czas gościła przechodzących ojców i usługiwała im; w końcu jednak wyczerpał się jej majątek i wpadła w biedę. Wtedy przyszli do niej ludzie przewrotni i odciągnęli ją od dobrego usposobienia; zaczęła więc grzeszyć, aż w końcu została nierządnicą. …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Ofiara

25 maja 2019

Ofiara Pewien asceta, znalazłszy kogoś opętanego przez diabła, a niezdolnego do postu; z miłości Boga, według tego, co napisano, żeby nie starać się o dobro własne, ale bliźniego, modlił się, żeby diabeł przeszedł do niego, a tamten żeby został uwolniony. Bóg wysłuchał tej prośby. I dręczył diabeł ascetę, a on trwał, oddając się postom, modlitwie i ascezie. Wreszcie dzięki jego miłości po paru dniach Bóg wypędził od niego szatana. …

Czytaj więcej