RADOŚĆ - Apoftegmaty Ojców Pustyni -

Pewien ojciec powiedział: „Nie możesz kochać, jeśli najpierw nie znienawidziłeś. Jeśli więc nie będziesz nienawidził grzechu, nie będziesz czynił sprawiedliwości, jak to zostało napisane: Odstąp od złego, czyń dobro (Ps 37[36],27). Jednakże w tym wszystkim zawsze potrzebne jest właściwe usposobienie duszy. Adam bowiem, chociaż był w raju, złamał Boże polecenie (por. Rdz 3,6–7). Hiob zaś siedzący na gnoju zachował je (por. Hi 2,7–10). Stąd wynika, że Bóg wymaga od człowieka, by zawsze miał właściwe dobre usposobienie”.

Czyta: Jan Paweł Konobrodzki OSB

Apoftegmaty Ojców Pustyni – Modlitwa

18 lipca 2019

Apoftegmaty Ojców Pustyni Modlitwa Posted: 16 Jul 2019 10:00 PM PDT Kiedy więc umysł prawdziwie modli się w sposób czysty i nie ulega zwodzeniu, wtedy demony nie nadchodzą już z lewej strony, ale z prawej. Podsuwają mu złudne wyobrażenie Boga i jakiś obraz rzeczy miłych dla zmysłów, tak aby wydawało mu się, że w pełni osiągnął cel modlitwy. To zaś, jak powiedział pewien niezwykły i uczony człowiek, pochodzi z pragnienia próżnej chwały oraz od demona, który dotyka pewnej części mózgu, wzbudzając pulsowanie żył.   …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Dar widzenia

1 czerwca 2019

Dar widzenia + Mówił jeden z ojców, że kiedy raz siedzieli starcy i rozmawiali o sprawach duchowych, był wśród nich jeden posiadający dar widzenia. Ten zobaczył aniołów z gałązkami w rękach, jak wysławiali starców; ale kiedy zaczęła się inna rozmowa, anieli się wycofali, a między starców wbiegły cuchnące świnie i zanieczyściły ich. Gdy zaś znowu zaczęto mówić o sprawach duchowych, przyszli anieli, aby starców chwalić. …

Czytaj więcej


Apoftegmaty Ojców Pustyni – Tunika

30 maja 2019

Tunika + Któryś z ojców poszedł do miasta sprzedawać swoje wyroby. Zobaczył tam nagiego nędzarza i zlitował się nad nim, więc podarował mu własną tunikę. Ale nędzarz odszedł i sprzedał ją. Kiedy się starzec dowiedział, co tamten uczynił, zmartwił się i zaczął żałować, że mu dał ubranie. Tejże nocy zjawił się we śnie starcowi Chrystus, ubrany w tę samą tunikę, i powiedział mu: „Nie martw się: noszę przecież to, co mi dałeś”. …

Czytaj więcej