Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

formops CHRISTIFIDELES LAICI 1.2

28 sierpnia 2019

… już nie ksiądz, nie zakonnik, nie biskup, nie władza, nie autorytet, nie ślepe posłuszeństwo, nie jakieś tajemnice i podejrzane sprawki, nie skandale, nie nieufność, nie słabość, nie grzeszki w starym stylu: “ale mi nowina – pedofilia”.

 

28.08.2019,

Święto św. Augustyna

 


Apoftegmaty Ojców Pustyni

Dyscyplina

Posted: 27 Aug 2019 10:00 PM PDT

Bracia ze Sketis wybrali się do abba Antoniego; i kiedy wsiedli na łódź, spotkali pewnego starca, który też tam jechał, a którego oni nie znali. Rozsiedli się w łodzi i rozprawiali najpierw o słowach Ojców, potem o Piśmie Świętym, potem znowu o swoim rękodziele. A starzec milczał. Kiedy dotarli do przystani, okazało się, że i on idzie do abba Antoniego. I gdy do niego przybyli, powitał ich: „Dobrego towarzysza drogi znaleźliście w tym starcu!” A do starca powiedział: „Dobrych braci miałeś w drodze ze sobą abba!” Odrzekł starzec: „Dobrzy to oni są, ale ich zagroda nie ma bramy, i każdy, kto zechce, wchodzi do stajni i odwiązuje osła”. Powiedział to w tym sensie, że mówili wszystko, co im ślina na język przyniosła.

 


J 17, 14-23a,

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 
14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

38. J 17, 14-23a, 28.08.2019, Święto św. Augustyna.mp3

o. Marek Krysztopik OP

 


29 sierpnia 2019 

 

z jutrznią

 

z Anią

 

Canes Domini »Hunde des Herrn« /Tadeusz Kościuszko/

 

 

23:59 – kompleta

Chwała Boga…, służba Bogu…, uwielbienie Boga. Tak. Najważniejsza jest chwała Ojca, który posłał Syna, chwała Jezusa Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Modlitwa arcykapłańska Chrystusa, ta modlitwa z wieczernika…, świat Bożej logiki i nieosiągalnych wymiarów…

 

 

… już nie ksiądz, nie zakonnik, nie biskup, nie władza, nie autorytet, nie ślepe posłuszeństwo, nie jakieś tajemnice i podejrzane sprawki, nie skandale, nie nieufność, nie słabość, nie grzeszki w starym stylu: “ale mi nowina – pedofilia”.

 

Siostro!

Zejdźmy głębiej, aż do źródła i popatrzmy na Apostołów. Czy to dla Ciebie się już nie liczy? Niech znów będzie tak, jak było na początku…, w Wieczerniku…,  tak jak jest dziś, gdy Pan modli się i przekazuje nam – jak podczas Ostatniej Wieczerzy – to, co tak ważne:

«Ojcze, nadeszła godzina…

Ale jaka? «Ojcze, nadeszła godzina…. Tak. To jest godzina Jezusa. Wszystko zmierzało w Jego życiu do tej godziny, ale i wszystko zmierzało do tego dnia i do tej godziny całej historii ludzkości, świata,  całego stworzenia,  kosmosu, wspólnoty świętych, Aniołów, Archaniołów. Wszystko. Co to za godzina? Godzina Paschy.

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 

Chwała to ujawnienie się świętości i wielkości Boga, Jego majestatu, piękna, właśnie piękna. Wartości, wszystkich możliwości, chwała….

i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem 

Chrystus nieustannie i z radością manifestuje swoją zależność od Ojca. Władza i moc nad każdym ze sworzeń. Uwaga teraz!

dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 

Znów dar dla ludzi – życie wieczne. To druga część tego celu ostatecznego człowieka. Chwała, służba Boża i zbawienie wieczne. Tak. Życie wieczne, to życie paschalne, nowe życie… już na wieki. Oto prawdziwy i jedyny pożytek człowieka. Nie jakiekolwiek inne wartości doczesne, materialne, zasługi, opinie, wszystko to nic i przemija jak zły sen, jak mgła rozpędzona przez słońce.

14 Ja im przekazałem Twoje słowo,

Twoje! Ale przecież Chrystus sam jest Słowem i właśnie  On przekazuje. A zatem Chrystus głosi Chrystusa. Tak pięknie mówi kiedy naucza w Ewangelii. W Ewangelii i o  Ewangelii, czyli o Sobie.

 a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Oni  także, dlatego świat ich nienawidzi. Nie są ze świata, acz są na świecie. Świecie antywartości. Świecie pochodnych od imienia Złego. Bo nie są od ducha pychy, przeradzającej się obojętność lub nienawiść. Bo nie wywodzą się z zawiści, kłamstwa, manipulacji, lęku. To właśnie daje Szatan a świat to przyjmuje. Bo ten świat jest skażony, a jako taki nie może przyjąć Słowa Bożego. Bo ten świat nie chcę się nawrócić. Nie może więc przyjąć miłości, bo szatan nie ma nic z miłości. Odrzucił ja i odrzuca stale. Tak. I Pan stale powtarza

 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, 

Jestem na świecie potrzebny, bo tu są ludzie, których trzeba uwolnić od tego co jest grzechem, co prowadzi do grzechu, co z grzechu pochodzi: tchórzostwo, kłamstwo, manipulacja, obłuda, zwodzenie, dalej trucizna i zaślepienie, a w końcu nienawiść. Uleganie tym ludziom to jest ich nieszczęście i moja tragedia.

…ale byś ich ustrzegł od złego. 

Proszę Ojcze, abyś Ty ich ustrzegł od złego, od szatana i jego pochodnych. Każde zło od diabła pochodzi.

16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. – mówi Pan.

Przyszedł na świat po to, żeby go zbawić, żeby objawić chwałę Ojca w ludziach, człowiekowi w Człowieku. Aby obdarzyć i mnie tą chwałą współuczestnictwa, ale w taki sposób jak się to objawiło i dokonało w Nim samym.

 


Przypominasz sobie wieczernik? Wielki Czwartek i Wielki Piątek…?

I ja dziś za nich – rozważnie i dobrowolnie – poświęcam w ofierze samego siebie. Dobrowolnie poświęcam samego siebie…, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie.

Stara Wieś 26/27 – promień słońca

25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: