Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

FRANCISZEK – rozważanie 19

26 kwietnia 2019

Pan przemówił do mnie…  w środę trzynastego marca…, w kaplicy akademickiej naszego klasztoru. To jest racja sama w sobie, jedyna i nie do opisania. Teraz już chyba “bez pomocy innych”, wiem jak burzyć mury obojętności. Szanse dla stojących po obu stronach muru są jednakowe, bo łaska jest dostępna dla wszystkich, Eucharystia też jest sprawowana codziennie i też za wszystkich. Każdy jest władny wracać do domu Ojca, do serca Boga, do Miłości… Największy padalec i zwyrodnialec,  animator i de formator, i największy zbrodniarz.., gdy usłyszy głos Miłości, może stać się świętym.

 


/Ez 18, 21-28/

Tak mówi Pan Bóg:«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. C zyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.  Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

 

 


FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution

15 marca 2019   19:23

Pomijając kilka rewelacji zdrowotnych, to w sumie przygotowuję się do świąt paschalnych jak zwykle. Tymczasem, gdzie spojrzę wokół mnie, wszystko “stare” wydaje się być nowe /novitas paschalis/. Nowe stworzenie, nowe Prawo, nowy Lud Boży, nowe narodzenie, nowe Przykazanie Miłości:

34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. /J13, 34/

Jestem grzesznikiem. Uczę się być grzesznikiem paschalnym. Z całą pewnością ta nowość paschalna zasadza się na mojej wierze i uobecnia w Eucharystii, w ofierze Jezusa Chrystusa za mnie. Na czym polega ta nowość? W czym ona się przejawia? Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych Pan uczy mnie m.in.., że najpierw powinienem pojednać się z bratem i z każdym człowiekiem, że Muszę Duchowi Świętemu oddać kierownicę, a prowadzony przez Niego, mam spokojnie i po kolei pokonywać wszelkie bariery, zwłaszcza, obojętności, niechęci, wrogości, etc.

Pan przemówił do mnie, zwrócił się do mnie… w środę wieczorem…, w kaplicy akademickiej naszego klasztoru. To jest racja sama w sobie, jedyna i nie do opisania. Teraz już chyba “bez pomocy innych”, wiem jak burzyć te istniejące mur obojętności. Szanse dla stojących po obu stronach muru są jednakowe, bo łaska jest dostępna dla wszystkich, Eucharystia też jest sprawowana codziennie i też za wszystkich. Każdy jest władny wracać do domu Ojca, do serca Boga, do Miłości… Największy padalec i zwyrodnialec,  animator i de formator, największy zbrodniarz. gdy usłyszy głos Miłości, może stać się świętym. Bóg nie chce niczyjej śmierci /grzesznika/ i dlatego woła mnie po imieniu:  “Wracaj grzeszniku, wracaj, wracaj do Mnie. Ja jestem Miłością, wracaj do swojego Stwórcy. Jakże mało wrażliwy jestem na ten głos Miłości, na głos Jezusowego Serca.

Bóg jest miłością

To orędzie rozlega się po całej ziemi. Zwrot, ku Niemu, możliwy jest dzięki temu że Bóg jest miłością, a ja jestem wolny. Tylko czystym sercem mogę przyjąć słowo dobroci i miłości i zanurzyć się w misterium paschalnym, abym mógł Wielkanoc przeżywać jako nowy człowiek. Póki żyję na ziemi mogę decydować , posłużyć się tą moją wolnością i… zawrócić. I to jest właśnie nawrócenie i to jest właśnie prawdziwa pokuta. Stale przebywać w strumieniu Miłości, by w końcu powrócić do źródła. To właśnie temu ma służyć modlitwa, post, jałmużna i wszystkie dobre czyny. Aby wspomóc decyzję: “wracam do życia, wracam do Boga, do miłości.” Tego ze mną dokonuje Duch Święty, przy kratkami konfesjonału, bo pokuta, to nie jest zadem wspólnotowy, czy indywidualny event, ale niekończący się proces.

Z krainy ciemności, która mnie zniewalała i pochłaniała w jakimś stuporze, zostałem wyrwany i teraz podążam do krainy światła i życia, do krainy miłości, do Boga. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz abym się nawrócił i dobrze żył. Jakże absurdalne są dziś moje zarzuty, że Jego sposób postępowania wobec mnie był niewłaściwy, niesłuszny. Jak bardzo moje postępowanie przy tym było niegodziwe i przewrotne.

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
/J3.16/

To jest właśnie prawdziwa nowość paschalna. Żaden człowiek nie może zawrócić ze śmierci do życia. Może to uczynić tylko Bóg. Zdarzyło się pewnego dnia w Betanii, że Pan wyciągnął dłoń i wywołał donośnym zawołaniem rozkładającego się Łazarza:

«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» /J 11/

Wskrzeszenie Łazarza jest zapowiedzią zmartwychwstania, w którym mogę powstawać z martwych i to jest Pascha Pana. Zerwane pęta otchłani i pociągnięcie mnie za rękę w krainę życia. Tak wyprowadziła mnie Pan z dołu śmierci, który wykopał dla mnie szatan. Tak samo wyprowadza każdego, kto zechce odpowiedzieć na Jego miłość . Oto nowość paschalna. To dar, który przyjmę wraz z całym Kościołem w Wielkanoc przy odnowieniu Chrztu św. Teraz jednak podjąłem “trud”. To właśnie proces pokuty, nawrócenie serca, myśli, czynów, to zmiana całego dotychczasowego życia. Fundamentem jest wciąż wyciągnięta prawica Boga, przebita dłoń Odkupiciela, u którego obfite jest odkupienie:

Wstań! Tobie mówię wstań! Wyjdź z grobu!

Skąd ta moja upartość? Dlaczego odrzucam tą przedobrą dłoń? Czas skończyć z tym oskarżaniem Boga o własne nieszczęścia. To jest kłamstwo i działanie przeciwko Miłości, którą JEST Duch Święty. Jeżeli stanę przeciw Duchowi Świętemu, przeciw Miłosierdziu… nie ma dla mnie ratunku. Nie można tu nic pomóc i nie pomoże nawet Wszechmocny. Kim zatem jestem, jeżeli nie chcę przyjąć wszechmocy miłosiernej? Człowiekiem bez serca. Dlatego tak ważną rzeczą jest oczyszczanie i nawrócenie serca, a co za tym idzie zmiana myślenia i rezygnacja z wielu przekonań. Właśnie temu służą czyny pokutne i wszystkie działania wspomagające. Jeżeli chcę uczestniczyć w Ofierze Paschalnej, w tej nowości nieprzemijającej, muszę spełnić fundamentalny wymóg. Muszę przyjąć Miłość i sam znaleźć się w Jej nurcie. Jak to sprawdzić? Jak rozeznać, czy jestem w prawdzie, czy w kłamstwie? To dziecinnie prosta rzecz i widoczna na co dzień gołym okiem. Takim sprawdzianem, czy naprawdę jestem zanurzony w Miłości, czy też dalej kłamię – będąc w krainie ciemności, a tylko wołam , że jestem w świetle /analogicznie Pan Bóg jest ciemności/ – jest stosunek do drugiego człowieka. Pana Boga nie widzisz, ale człowieka widzisz pisze św. Jan /1J/ Jeżeli mówię, że kocham Boga, a bliźniego darzę obmową, obłudą i obojętnością, kłamię! Moje postepowanie jest przewrotne.

 

 

/Mt 5, 20-26/

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Jeśli (...) brat twój ma coś przeciw tobie

Całkowita nowość. Nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko komukolwiek, ale, on przeciwko mnie… i to ja mam się pojednać. Jakże ważna jest wzajemna miłość. Przebaczenie, pojednanie,

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze

Jesteśmy w drodze. A zatem nie ma na co czekać. Teraz, póki jest czas pokuty, czas łaski i miłosierdzia,

 

PSALM 41
W ciężkiej chorobie

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 
Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>, 
w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, 
uczyni szczęśliwym na ziemi 
i nie wyda go wściekłości jego wrogów. 
Pan go pokrzepi na łożu boleści: 
podczas choroby poprawi całe jego posłanie. 
5 Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną; 
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!» 
6 Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie: 
«Kiedyż on umrze i zginie jego imię?» 
7 A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, 
w sercu swym złość gromadzi, 
a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją. 
Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą 
i obmyślają moją zgubę: 
9 «Zaraza złośliwa nim zawładnęła» 
i «Już nie wstanie ten, co się położył». 
10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem 
i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę
11 Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, 
abym im odpłacił. 
12 Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, 
że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. 
13 A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości 
i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem. 
14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
od wieku aż po wiek! 
Amen, amen. 

 

Que es el Camino Neocatecumenal?

Pożegnanie z Czarną Elą i z Drogą… – podzielił nas grób

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: