Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

MATEUSZ – rozważanie 04

9 marca 2019

Wybrałem drogę prawdy, wierzę i ufam Panu i pragnę całym sobą nawrócić się do Boga i Jego woli. Pomoc przychodzi natychmiast, w słowach prorok Izajasza o poście i prawdziwym nawróceniu. Od razu rzuca się w oczy ich tryb warunkowy –  “jeśli…”. Jeśli Boga stawiam na pierwszym miejscu i w swoim najgłębszym jestestwie nie zamieniam Go na nic innego, wtedy zaczyna się prawdziwe nawrócenie. To nie teoria, nie studium, to fakty… nie do podważenia.


Sobota, 9 marca 2019
ŚW. FRANCISZKI RZYMIANKI, ZAKONNICY

Teksty liturgii Mszy św.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 69, 17

Wysłuchaj nas, Panie, * bo Twoja miłość jest łaskawa, * spójrz na nas w ogromie swego miłosierdzia.

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Owoce prawdziwego nawrócenia, to “nowe narodzenie”, to “nowe stworzenie”, to nowy człowiek, choćby uprzednio był najbardziej startym na proch i największym grzesznikiem.  Prawdziwe nawrócenie i post to radość bycia z Panem, to szansa na wejście w nową rzeczywistość, którą ma każdy. Oto, co dziś stawia nam przed oczy Pan, gdy nas zachęca: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Franciszka Rzymianka dała nam wzór świętego życia w małżeństwie i w stanie zakonnym, † spraw, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia wytrwale Tobie służyli, * poznawali Twoją wolę i szli za Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

PIERWSZE CZYTANIE
Obietnica dla sprawiedliwych

Iz 58, 9b-14
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pańskie to wyrzekły».

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab)

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.
1 Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
2 Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, †
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, *
Ty jesteś moim Bogiem.
Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.
3 Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
4 Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.
5 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
6 Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Ez 33, 11

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

EWANGELIA
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Łk 5, 27-32
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Oto słowo Pańskie.

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy 

Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu.

Jeśli Imię Pana i Jego sprawy, będą dla Ciebie najważniejsze, nigdy nie upadniesz. Ale jeśli własne projekty, wola i korzyść, przyćmią to co Boże, jeśli zlekceważysz Jego słowa, czy świętość dnia Pańskiego, aby przeprowadzać swoją wolę i szukać własnych korzyści nie będzie nawrócenia i niechybnie się rozbijesz. Potrzeba nam ciągłego, kategorycznego i jednoznacznego, zrywania z tym co było złe. Najpierw jednak musimy dokonać fundamentalnego wyboru – “bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi” – zawsze Jego wola! Owoce tego wyboru, że nikt i nic nie jest w stanie Go zastąpić, są przedziwne…, cudowne…, MIRAKEL 😀

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Moja “ciemność” staje się jasnością…, to jest dopiero kontrast! 😀  Oto w moim życiu zaczynają się dziać rzeczy niespotykane, niewyobrażalne, niemożliwe… w mojej codzienności, TERAZ.  Ciemność jest jasnym południem!  Z wyłomów, zwalisk i rumowisk mojej przeszłości wyrastają nowe pałace, a ja sam staję się jednocześnie odnowicielem i odnowionym. To wszystko co wczoraj nazywałem ruiną, dziś staje się prześliczną budowlą postawioną na fundamencie, którym jest Pan mój i Bóg mój Jezus Chrystus. Kiedy Bóg znów jest Bogiem we mnie, nawet mój ból i cierpienie schodzą na drugi plan tracąc swoją niszczycielską siłę. Tak wygląda moje nawracanie się do Tego, który w moim życiu zajmuje pierwsze miejsce, nienaruszalne, nietykalne i niezmienne /nigdy i z niczym/.

Zaczyna się spełnić “przesłanie” Mirakel, czyli zapowiedź prawdziwego nawrócenia, “nowego narodzenia”, “nowe stworzenia”, nowego człowieka… startego na proch, największego grzesznika… jakim jestem i póki stąpam po ziemi, zawsze będę. Początkowo nikt w to nie wierzył, ale dziś znalazłoby się już parę osób… Tylko nie o duszpasterskie sukcesy w tej mojej wojnie tu idzie, nie o słupki popularności, czy statystyki. Za moje grzechy odpowiem przed Bogiem sam…

 


Apoftegmaty Ojców Pustyni <noreply+feedproxy@google.com> Anuluj subskrypcję
03:48 (1 godzinę temu) do ja

Walka

Posted: 07 Mar 2019 10:00 PM PST

Rzekł starzec: „Jak żołnierz lub łowca, idący do walki, nie troszczy się o to, czy ktoś inny został ranny, czy ocalał, ale każdy sam o siebie walczy – tak powinien robić i mnich”.


 

…ale są też grzechy cudze, za które zauważone,  także odpowiadam. To jak bolesna tęsknota, gdzieś na dnie serca:

Panie, a z tym co będzie? Co będzie z grzesznikami? Co będzie ze mną? Gdym mógł zacząć od nowa…, a tak wlecze się za mną jak cień to pasmo ruin, zwalisk, wyłomów i rumowisk. To mnie niepokoi, hamuje, obciąża, zatruwa życie, przygnębia i zamyka perspektywy. Jakże wielka jest moja ciemność, mój grzech! Wśród moich bliskich  i najbliższych nam samobójców, a żyję z piętnem ojca niedoszłego samobójcy, który nie usłyszał ode mnie radosnej nowiny, którą teraz rozważam, że ciemność, może stać się światłem.

Nawracam się, nie popadam w kompleksy, pesymizm, nerwice, nie uciekam w rozpacz i nie targam się na swoje życie. Odkąd spotkałem Ciebie i pozwoliłem Tobie się spotkać, nie traktuję swojego życia jako porażki.

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy 

Z każdej strony dziś Ewangelia rozbrzmiewa nade mną, dźwięczy w moich uszach i wypełnia moje serce. Posłuchaj… już nie orędzie, a człowiek, Mateusz – Lewi, celnik. Z pewnością też był świadomy tego, że jego życie jest ciemnością, ruiną, zwaliskiem, pasmem wyłomów i rumowisk. Jezus zobaczył go i rzekł «Pójdź za Mną!»  Co się dzieje? Mateusz wstaje, zostawia wszystko i idzie za Panem. Potem sprawia wielkie przyjęcie u siebie /w domu/, wobec wielu gości. Oto właśnie teraz moja ciemność staje się południem, z ruin i rumowisk powstaje pałac z komnatą zaślubin i ja, grzesznik, celnik, uważany za kłamcę i zdrajcę przez tych “sprawiedliwych” i “bogobojnych” odradzam się jak mityczny feniks. Czy nie to zapowiada Izajasz, że:

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. (…) Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.

Co…? Nie wierzysz? To módl się ze mną słowami, które wykrzyczał przed Panem ojciec epileptyka:

«Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, przyjmij tę Ofiarę uwielbienia i przebłagania, † i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone * odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA
11. Owoce postu

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając…

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 9, 13

Miłosierdzia pragnę, nie ofiary, * bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, † aby Sakrament, który przyjmujemy na ziemi, * stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: