Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

SZYMON – rozważanie 02

7 marca 2019

Godzinę temu zadzwonił do mnie mój spowiednik… od razu poleciałem do kibelka… dziś po raz pierwszy! Wcześniej zadzwoniła Ela… nie odebrałem. Zwykle o świcie gorączka spada, a ból się nasila… i nie odpuszcza cały dzień, ona zadzwoniła tuż przed południem, to najgorszy moment 😀 Dziś już nawet nie myślałem o “siódemce u Jacka”, choć to tylko 200 m. Przychodnia jest bliżej… tylko 50 m od domu 😀 Do mojego lekarza rodzinnego czekało trzy osoby. W niedzielę wyszedłem ze szpitala i coś chyba jest nie tak. Przepuścili mnie bez dezaprobaty. Starczy pan skiną głową uprzejmie, a dwie młode dziewczyny w ogromnych… okularach i mocnym makijażu, uśmiechnęły się serdecznie. Poszedłem do rejestracji, podpisałem jakieś oświadczenie, że poprzednim razem (27 lutego) byłem ubezpieczony, wziąłem kartę i wszedłem w otwarte drzwi gabinetu….


Czwartek, 7 marca 2019
IV tydzień psałterza

CZWARTEK PO POPIELCU

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Ps 55, 17-20. 23

Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał mojego głosu * i uwolnił mnie od tych, którzy na mnie nastają. * Zrzuć troskę swoją na Pana, * a On cię podtrzyma.

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

7 marca 2019
16:52

Kiedy wróciłem do domu, siostra zapytała mnie: na którą się zarejestrowałeś? Wręczyłem jej tylko receptę. Pobiegła bez słowa 😀 Chyba trochę się boi o mnie. Rano zastanawiałem się, czy jednak nie iść na Mszę św. /dało się jeszcze wytrzymać/. Czekający przed gabinetem pewnie też zastanawiali się, czy mnie przepuścić? Elżbieta musiała podjąć decyzję o wydaniu ostatnich /prawie/ pieniędzy. Patrzę na brązową, “nieużywaną” buteleczkę sprzed roku, z napisem Ketonal* forte. Mam wybór… jak oni wszyscy. Ciekawe, że w ogóle nie zastanawiałem się gdzie jutro będę uczestniczył w Drodze Krzyżowej… jakbym wiedział, i dobrze… zaczęła się jeszcze w czwartek 😀

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, † aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

PIERWSZE CZYTANIE
Wierność i grzech, życie i śmierć

Pwt 30, 15-20
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
1 Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
2 lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
3 On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
4 Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
6 Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 4, 17

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

EWANGELIA
Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Łk 9, 22-25
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Oto słowo Pańskie.

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Jakże trudno jest Panu zaufać kiedy jest O.K. Buntują się zmysły i zaraz włącza się nasze pragmatyczne myślenie . Podpowiadają inaczej, niż  mówi Pan. Jakże jednak wiele w Biblii można znaleźć, gdy nie jest O.K. Tyle pomocnych zachęt… zaufaj…, ZAUFAJ. Aby dobrze wybrać trzeba dobrze rozeznać, ale w końcu trzeba komuś zaufać i… niekoniecznie sobie 😀 Na mój wybór /fundamentalny i ten codzienny/ nieustannie czyha wiele sił, które walczą o mnie, jak reklamy o mój gruby portfel /dawno temu ;-D/ Każda chce mojego dobra: “wybierz mnie będziesz zdrowy” . “mnie wybierz, mnie; dam ci każdą noc odmienną od innej”. “Bierz… śmiało, nie umrzesz, ale będziesz jak Bóg”.

Pogubiłem się w życiu straszliwie. Nie patrzyłem na drogowskazy, a w końcu, nawet wypuściłem z rąk kierownicę. Historia znana i stara jak świat.Ten temat znali Grecy, Rzymianie, znał Izrael. Mówi też o tym Didache – najstarsze pismo poza kanoniczne, a więc poza Nowym Testamentem /I- II w./. Chodzi o to, że ostatecznie, istnieją tylko dwie drogi i czekający na każdego wybór na rozstaju. Ale co jeżeli ktoś zna tylko … The Road to Hell?

Pan stale “przypominał mi” o drugiej. Nie słuchałem. Trzykrotnie stawałem na rozdrożu. To było jak zawody wszech czasów, olimpiada dziejowa, ale znów dałem się oszukać… i znów, a teraz? Kto wygra? I tu doping, i tu doping, ale jakże różnią się od siebie. Z jednej strony na okrągło karnawał, miło, kolorowo i bardzo przekonująco. A z drugiej? Oślepiające światło i prawda, która – jak czasem moja głupota – zwyczajnie boli. Żadnych konkretnych obietnic na “tu i teraz”, żadnej pewności. No…, może poza tą “sakramentalną”, że tak po ludzku, na pewno nie będzie O.K. I do tego ta mała…,  nieśmiała prośba.

Dziś tj. w czwartek po Popielcu, nawet będąc jeszcze “ślepym”, zauważyłbym temat “wyboru|. Pierwsze czytanie, Psalm responsoryjny, fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza. Wszystko mówi mi o wyborze i dwóch drogach właśnie, ale akcent położony przez Prawdę i Miłość nie pozostawia wątpliwości:

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
(…)
Co innego grzesznicy: są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana,
a droga występnych zaginie.

Pan mówi mi o wyborze. Jedna droga to zachowanie życia /myśleniem o sobie/, czasem na klęczkach, a nawet przed Najświętszym Sakramentem. Druga prosta – marsz na oślep, za Jego słowem, życie “w drodze”, zgodne z Ewangelią. Ale i Ewangelię można wykoślawić.

Warto pamiętać co mówi stare chińskie przysłowie: “słowa mędrca najpierw zdają się przeczyć faktom, a potem okazują się z nimi zgodne” 😀

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu, † niech eucharystyczna Ofiara wyjedna nam przebaczenie * i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA
10. Motywy wstrzemięźliwości

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając…

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 51, 12

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, przyjęliśmy Chleb życia wiecznego, † pokornie Cię błagamy, * aby przyniósł nam odpuszczenie grzechów i dał nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: