W dobrą stronę - Nowenna 2027 -

NOWENNA 2018-2027 /182/

13 listopada 2019

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła, Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

 

Matuchno Niepokalana, niedościgniony wzorze świętości, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia, Służebnico Pańska, wzorze cierpliwości i pokory. Stań dziś razem ze mną do Różańca świętego. Pragnę się modlić jak moi dziadowie: “o zgodę między książętami chrześcijańskimi, o wytępienie herezyi i wywyższenie Kościoła św.” w prawdziwej wolności ducha.

 

 FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution


Od pierwszych dni, kiedy dziecko zaczyna kojarzyć fakty /posługiwać się inteligencją/  pojawia się wybór swojego stosunku do otaczającego świata. Wraz ze wzrostem doświadczenia postawa życiowa precyzuje się, czasami zmienia. Taką postawą jest:
– szukanie zadowolenia, przyjemności,
– szukanie piękna,
– szukanie prawdy,
– chęć dominowania nad innymi,
– chęć gromadzenia dóbr, etc.
Z każdą z tych postaw związane są motywacje. Wybiera się nie tyle postawę ze względu na motywacje, ale same motywacje. Dlatego nie da się wolnego wyboru w pełni przewidzieć czy ustawić w przeciwieństwie do procesów materialnych, które są zdeterminowane przyczynami.

W wolnym wyborze postawy w życiu tkwi tajemnica różnic miedzy ludźmi. Wiąże się to także z szukaniem motywacji lub uporczywym trwaniu przy swojej postawie.

Jeśli mamy doświadczenie obecności Boga w swoim życiu, Jego miłości, przebaczenia grzechów, to mamy inercjalny punkt odniesienia dla realizacji naszej wolności twórczej /ustawienia naszego życia/

 

Blizne 2018

Jezu, Słowo, Słońce Sprawiedliwości! Twoje przyjście poprzedziła pełna blasku Jutrzenka. Spraw, abym zawsze żył w promieniach Twojej światłości.

 


Zawiść

Posted: 31 Oct 2019 11:00 PM PDT

Kiedy indziej znów odwiedził abba Achillasa pewien wielki starzec z Tebaidy i powiedział mu: „Abba, cierpię pokusy z twojego powodu”. On zaś na to: „Idźże, czyż i ty, stary, jeszcze przeze mnie cierpisz pokusy?” A tamten odrzekł pokornie: „Tak, abba”. Przy drzwiach zaś siedział inny starzec, ślepy i chromy. I gość ciągnął: „Chciałem posiedzieć tutaj kilka dni, ale z powodu tego starca nie mogę”. Na te słowa abba Achillas zdumiał się nad jego pokorą i powiedział: „To już nie jest nieczystość, tylko skutek zawiści szatanów”.

 

 


Niech moja tęsknota za Odwiecznym Światłem, będzie Twoją tęsknotą… za tym co wiekuiste…, czyste i… piękne. Niech to Światło przedziera się przez ciemności naszych zmysłów, karmionych wytworami wyobraźni i niewiedzy. Niech spali wszelkie mury intelektualne, i emocjonalne. Niech zburzy ograniczenia psychiczne i fizyczne. Niech moc Miłości pokona w nas lęk i niewierność. Niech co dzień Niepokalana, niewidoczna Służebnica, wprowadza nas do wspólnoty świętych. Tylko w postawie pokory możemy Ją przyjąć, bo jest darem pokornego Ojca i testamentem pokornego Syna, w Duchu Przenajświętszym.

 

Niepokalana Matuchno. Dziewico Maryjo, Matko Mądrości! Uproś mi Twoją postawę pokory, wiary, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, aby blask przychodzącego Pana był we mnie nieustannie. Abym nie szukał w sobie doskonałości, a zawsze miał przed oczami moją niegodziwość. Abym całym sercem, duszą i ciałem, gorliwie pełnił wolę Bożą. Mądrość przedwieczna przychodzi dziś po to, aby mnie oczyścić, oświecić i przemienić. Ona wszystko wie o moim grzechu i o moich lękach. Nie gorszy się mną i kiedy jest przy mnie, przestaję się bać.  

 

 


CODZIENNE OFIAROWANIE:
– wg. modlitwy s. Faustyny – DZ.163/

/PRZY PORANNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

 

Boskie Serce Jezusa
bogate w miłosierdzie,
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
moje modlitwy i cierpienia,
myśli i pragnienia,
słowa i czyny,
Złącz je ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
Uczyń mnie apostołem Twego miłosierdzia,
bym wiernie służąc Tobie w Kościele
we wszystkim świadczył o Twojej miłości.

Dopomóż mi Panie:
– aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził z pozorów
– aby słuch mój był miłosierny, bym nie był obojętny na potrzeby bliźnich
– aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił źle o innych, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia
– aby ręce moje były miłosierne, bym tylko dobro czynił bliźnim
– aby nogi moje były miłosierne, bym spieszył z pomocą opanowując zmęczenie
– aby serce moje było miłosierne, nawet gdy inni będą nadużywać mojej dobroci

Niech się dzisiaj stanie Twoja wola we mnie, a ja wysławiać będę Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen

 


Niepokalana Matko Pięknej Miłości

Najdroższa i najukochańsza Matuchno, spraw, abym nie miał innego ducha, jak tylko Twojego, do poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej woli; abym nie miał innej duszy, jak tylko Twoją, do chwalenia i wysławiania Pana; abym nie miał innego serca, jak tylko Twoje, do kochania Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty» [wg. Tajemnica Maryi, 68].

 

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach.
Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi.
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.
Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

 

 

 


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twoim orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana,
celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


CZYTANIE:

Mdr 6, 1-11

Słuchajcie, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.

 

Ps 82 (81), 3-4. 6-7 /R.: por. 8a/

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.
3        «Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
         oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
4        Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
         wyrwijcie go z rąk występnych».
Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.
6        Rzekłem: «Jesteście bogami, *
         jesteście wszyscy synami Najwyższego.
7        Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
         poupadacie wszyscy jak książęta».
Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

 

Łk 17, 11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

 


 

 

Oto Ja jestem z wami… przez wszystkie dni

 

Dziś w świętej Ewangelii prawdziwy “Mirakel” /cudowne wydarzenie/. Oczywiście, jeśli dzisiejszą Ewangelię odczytuję tylko jako opowieść „o wdzięcznym Samarytaninie”- a więc jako wezwanie do bycia wdzięcznym – to odczytuję ją  raczej płytko 😀 Gubię SPOTKANIE – wymiar zasadniczy. Bo to nie ów uzdrowiony, którego los Pan odmienił jest główną postacią. Bohaterem tej perykopy jest Jezus. Jezus Chrystus zmierzający do Jerozolimy!

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Tej uwagi o “pograniczu” Samarii – a jak mówią niektóre przekłady „przez środek” – nie powinienem odczytywać w wyłącznie w kontekście geograficznym, ale samo sedno obszaru, gdzie Prawo Mojżeszowe zostało poddane asymilacji, w kulcie pogardzanym przez Żydów i było omijane szerokim łukiem, przez mądrość faryzeuszy.

Boża mądrość przychodzi w Chrystusie, a On miłuje wszystkich i nie robi różnicy. Do kogo idzie? Do tych najmądrzejszych, uczonych w Piśmie? Nie. Mądrość Boża idzie aż poza margines. Chrystus to Ewangelia, a ta nie jest jakimś zbiorem zasad moralnych. Wbrew, pomimo i… dlatego… idzie do wyrzutków, do celników utożsamianych z grzesznikami, do nierządnic. Po co? Aby przynosić im radość wyzwolenia i przemiany. Bo oni naprawdę chcą Go spotkać i przyjąć. Bo oni naprawdę Mu uwierzyli! Idzie nawet do nas…, trędowatych.

13 Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, 14 nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. 15 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. 16 Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. /Tt 3,13-16/

Najświętsza Eucharystia. Spotkanie z Panem. Uwielbienie Boga niewidzialnego. Tu realnie spotykam tę Miłość, która przekroczyła granice dostrzegalnej rzeczywistości. Podczas Mszy św. sprawowanej w okresie Bożego Narodzenia, po ofiarowaniu darów chleba i wina, kapłan modli się słowami prefacji: „byśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”.

Błogosławiony ten, który ku Chrystusowi zwraca wszystkie pragnienia. Naprawdę szczęśliwy, który Jemu przedkłada swoje problemy. Bo tu Miłość przekracza wszelkie granice, także te, które sam Jej stawiam… moim grzechem.

 


Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 

 


/PRZY WIECZORNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

Modlitwa do Świętego Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


Litania do Matuchny

 

Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami

Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami

Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami

Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami

Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

 

Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski   –  Teatr ES – Siedlce

 

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

z nagrobnej krypty ks. Twardowskiego.Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: