W dobrą stronę - Nowenna 2027 -

NOWENNA 2018-2027 NG172

8 września 2019

Jezu, Słońce…, Słowo, Sprawiedliwości! Twoje przyjście poprzedziła Niepokalana Dziewica  – pełna blasku Jutrzenka. Spraw, abym zawsze żył w promieniach Twojej światłości.

 


FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution

swieccy.rzeszow@dominikanie.pl

06:13 (1 godzinę temu)

do mnie
Dziękuję marku ze napisałeś o tym brewiarzu.
Pozdrawiam Cię Serdecznie Piotr Augustyn

Dzisiejszą zajawkę Nowenny napisałem na podstawie próśb z oficjum o Matce Bożej z LG. Informuję o tym na wypadek, gdyby znów ktoś mi zarzucał nie podanie autora. Nie ja nim jestem i to nie  ja stoję za Mirakel. Ja przecież tylko zapisuję te słowa, które masz wypisane w sercu. Czy teraz już wszystko jasne?

Dlatego…

Radujmy się Bracie, bo dziś pełna blasku Jutrzenka zapowiada przyjście Zbawiciela jako Słońca. Z Jego głębi czerpiemy radość Ducha Przenajświętszego. Dar Boga, dar Chrystusa, dociera własnie przez Nią.

25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. /J 19,25-27/

 

«Oto Matka twoja»

Wpatruj się więc w Nią. Niech Twoja tęsknota za tym odbitym Światłem, będzie tęsknotą za tym co wiekuiste, wielkie, czyste i piękne.

Sekwencja Stabat Mater / moja modlitwa…/

Niech ta tęsknota przedziera się przez ciemności Twoich zmysłów, bo to nie jest wytwór Twojej, czy mojej wyobraźni. To nie jest urojenie, czy fikcja. Podtrzymuj tą żywą tęsknotę i raduj się. Moc miłości Bożej pokona w Tobie ciemność grzechu, wszelkie ograniczenia, intelektualne, emocjonalne, wszystkie słabości, psychiczne i fizyczne, twoją ciasnotę i małość. Weź Ją! Raduj się!. Kiedyś i w Tobie zajaśnieje to Słońce pełnią Jego blasku. Raduj się…, bo Pan już się zbliża, a Ty nie jesteś bękartem, niedoszłym księdzem, czy niedouczonym zakonnikiem, ale przez Chrzest św., jesteś dzieckiem Światłości, Jego dzieckiem. Czy naprawdę w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że gdy w rękach kapłana hostia unosi się nad ołtarz, to dla Ciebie wschodzi Słońce, a Niepokalana, niewidoczna Służebnica, wypraszając ci łaskę pokory zaprasza do wspólnoty świętych. Czy kochasz Ją? Czy żyjesz Nią? Czy Nią oddychasz? Tylko w pokorze możesz Ją spotkać i przyjąć, bo jest darem pokornego Ojca i testamentem pokornego Syna, w Duchu Przenajświętszym.

Nie o “jakieś tam, kolejne” nabożeństwo do Niepokalanej tu idzie. Nie tylko o spotkanie i zadośćuczynienie za zniewagi jakich z naszej strony doznaje. Nie o “jakąś tam” szansę na duchowy rozwój, ale 0 całą naszą wiarę, nadzieję i miłość. O całą wieczność, dostępną tylko i wyłącznie w Bożym Miłosierdziu

Niepokalana Matuchno. Dziewico Maryjo, pełna blasku Jutrzenko! Uproś mi Twoją postawę pokory, wiary, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, aby blask przychodzącego Pana był we mnie nieustannie. Abym nie szukał w sobie doskonałości i pysznie nie koncentrował się na mojej niegodziwości, małości, słabościach, ale całym sercem, duszą i ciałem, gorliwie pełnił wolę Bożą. Jezus przychodzi dziś po to, aby mnie oświecić, oczyścić, przemienić i… posłać. On wszystko wie o moim grzechu i o moich lękach. Nie gorszy się mną, nie brzydzi się, ale obdarowując mnie męstwem sprawia, że w końcu przestaję się bać.  To warunek pełnego oczyszczenia. Spełnienie go, to przyjęcie jako dar i ufne poddanie się temu, co niesie ze sobą Słońce, .

 


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła, Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

 


CODZIENNE OFIAROWANIE:
– wg. modlitwy s. Faustyny – DZ.163/

/PRZY PORANNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

 

Boskie Serce Jezusa
bogate w miłosierdzie,
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
moje modlitwy i cierpienia,
myśli i pragnienia,
słowa i czyny,
Złącz je ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
Uczyń mnie apostołem Twego miłosierdzia,
bym wiernie służąc Tobie w Kościele
we wszystkim świadczył o Twojej miłości.

Dopomóż mi Panie:
– aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził z pozorów
– aby słuch mój był miłosierny, bym nie był obojętny na potrzeby bliźnich
– aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił źle o innych, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia
– aby ręce moje były miłosierne, bym tylko dobro czynił bliźnim
– aby nogi moje były miłosierne, bym spieszył z pomocą opanowując zmęczenie
– aby serce moje było miłosierne, nawet gdy inni będą nadużywać mojej dobroci

Niech się dzisiaj stanie Twoja wola we mnie, a ja wysławiać będę Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen

 


Niepokalana Matko Pięknej Miłości

Najdroższa i najukochańsza Matuchno, spraw, abym nie miał innego ducha, jak tylko Twojego, do poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej woli; abym nie miał innej duszy, jak tylko Twoją, do chwalenia i wysławiania Pana; abym nie miał innego serca, jak tylko Twoje, do kochania Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty» [wg. Tajemnica Maryi, 68].

 

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach.
Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi.
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.
Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

 

 

 


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twoim orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana,
celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


CZYTANIE:

Mi 5, 1-4a

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

 

Ps 13 (12), 6 /R.: por. Iz 61, 10b/
Refren: Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.
6        Ja zaufałem Twemu miłosierdziu, *
         niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
         Będę śpiewał Panu, *
         który obdarzył mnie dobrem.

 

Rz 8, 28-30

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

 

Mt 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».


Uroczystość narodzenia Niepokalanej. W Jerozolimie już w piątym wieku obchodzono uroczystość świątyni, wybudowanej w miejscu narodzenia się  Matki Bożej. W Bizancjum i w Rzymie jeszcze w VII w. stało się jednym z głównych świąt Maryjnych. Dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest dla mnie dniem szczególnej radości. W świętej liturgii, tylko trzy razy w ciągu roku obchodzimy wspomnienia narodzin. Narodzenie Pana, Narodzenie NMP i Narodzenie Jana Chrzciciela. To narodziny w światłości, bez grzechu pierworodnego, którego źródłem jest sam Chrystus, Niepokalana jako Jutrzenka poprzedzająca wschód Słońca i św. Jan Chrzciciel, oczyszczony z grzechu pierworodnego mocą Ducha Przenajświętszego, już w łonie swej matki.

 

Jeżeli słyszysz wołanie dziś narodzonej, Niepokalanej:  “Daj się oczyszczać mocą Słowa i świętych sakramentów”…., jeżeli naprawdę słyszysz Jej wołanie, to wynagradzajmy Jej zniewagi, jakich doznaje w naszej wspólnocie. Wtedy i tylko wtedy, doświadczysz MIRAKEL – wielkich cudów i łask – gdy wpuścisz blask Słońca, które przyszło na ten świat po to, aby nas /Ciebie i mnie/ oświecić.

 

 

Jednym z bardziej przykrych doświadczeń jest to: gdy ktoś mówi jedno, a robi drugie 😀 A jeżeli u siebie rejestrujemy taką – trudną do zniesienia! – prawidłowość, a przy tym jednocześnie jesteśmy dziećmi Bożymi, to tym bardziej to przeżywamy.

Bracia!  Poszukajmy wyjścia z tej sytuacji….

Diabeł będzie podpowiadał, abyśmy celebrowali tę trudną do zniesienia sytuację. Chce, abyśmy koncentrowali się na sobie, biczowali i łomotali. Gdyby tego piekła było mało,  namówi nawet tych, którzy są nam jako rodzony brat – aby oni nas katowali. Jednym słowem, abyśmy któregoś pięknego dnia sami sobie wymierzyli sprawiedliwość i ostatecznie… skończyli jak Judasz.

Chrystus chce, abym ja i Ty – i my wszyscy! – abyśmy wybrali Jego drogę i nawet gdy się na tej drodze potykamy, to abyśmy nigdy z niej nie zbaczali. Żebyśmy naprawdę i na poważnie, wpuścili do naszego życia światło tego Słowa, które “było u Boga” i “jest Bogiem”. Abyśmy mu zaufali i wzięli do serca chociażby to doświadczenie  św. Piotra, który też mówił jedno: “Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię” (…)”Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie”. (Mt 26,33-35), a zrobił drugie: “Nie znam Go, kobieto”. (Łk 22,57).

Tak, Bracia… “żyjemy w rozkroku”. Jeżeli jednak dociera do nas ten rozziew między Słowem, które jest Bogiem i stało się ciałem, i między nami zamieszkało, a nami, którzy tak często używamy np. w mailach słów wielkich, wzniosłych, szlachetnych, pięknych, i … świętych, bez większej odpowiedzialności za te słowa, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy dochowali wierności samemu Słowu, które przecież nie zostało rzucone na wiatr.

Dochowajmy wierności temu Słowu, które zawsze mówi to, co oznacza i zawsze dopełnia tego Kim stało się dla nas w ludzkim ciele i … w Świętych Sakramentach.

Nie leczmy siebie przy pomocy byle jakich słów, jakiegoś tanie pocieszania, nic nie znaczącego usprawiedliwienia, ale oddajmy się w ręce żywego Boga.

Jeżeli mamy z tym trudności, to mimo wszystko zróbmy tak jak prosi Jezus:

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28)

Chociażby mnóstwo pokus, niesionych za sobą przez mnóstwo trafiających do Ciebie słów, a wszystkie mówią jedno: NIE RÓB TEGO”…, chociażby wszyscy ludzie na świecie wrzeszczeli: “na krzyż z Nim!”…, to prośmy Ducha Świętego mocą którego to Słowo stało się ciałem, aby pozwoliło wytrwać nam przy Jezusie. O to podczas dzisiejszej Nowenny proszę. A kiedy zajaśnieje Jutrzenka, będę modlił się dalej gorąco…

  • aby poprzez otwarcie naszego serca, na to jedyne, pełne Miłości Słowo, dokonała się przemiana naszych słów.
  • aby dokonała się taka przemiana naszych słów, by dawały ludziom prawdziwą nadzieję
  • aby dokonała się taka przemiana naszych słów, by pozwalały im odkryć ich najgłębszą godność.
  • aby dokonała się taka przemiana naszych słów, by odkryli swoją tożsamość w Bogu, który dla nich się wcielił, umarł i zmartwychwstał, i dla nich żyje.

 

Boże, Ty sprawiasz, że w gietrzwałdzkiej świątyni nieustannie rozbrzmiewa chwała Niepokalanej Matki Twojego Syna, † prosimy Cię, aby wierni, którzy cześć Jej oddają, * dzięki Jej wstawiennictwu stali się godni Twoich hojnych darów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 

 


/PRZY WIECZORNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

Modlitwa do Świętego Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


Litania do Matuchny

 

Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami

Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami

Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami

Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami

Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

 

Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski   –  Teatr ES – Siedlce

 

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

z nagrobnej krypty ks. Twardowskiego.


 

Odpowiedzialność // 23. Niedziela Zwykła

Posted: 07 Sep 2019 09:00 AM PDT

Liturgia Słowa: Mdr 9, 13-18 Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i […]

Artykuł Odpowiedzialność // 23. Niedziela Zwykła pochodzi z serwisu PSPO.

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: