Pierwszy raz na tej stronie?

X

W dobrą stronę

Co znajdziesz na Mirakel?   Główny wątek to dziewięcioletnia Nowenna Gietrzwałdzka, jako dziękczynienie za każdy dzień, który jest dla mnie prawdziwym cudem. Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy  mówią mirakel. ja mówię – cud. W oparciu o więź z Chrystusem Eucharystycznym i łaskę, w ramach tego “publicystycznego” cudu, wchodzę po prostu coraz głębiej w Bożą logikę  … ZAPRASZAM!

Czego nie ma na Mirakel?   Nie znajdziesz tu nic o dialogu wiernych z Bogiem. Coś takiego chyba w ogóle nie istnieje  W ogóle nie znajdziesz nic z tego, co można by nazwać dialogiem, ale zawsze… ZAPRASZAM!

Przyjaciele

X

Przyjaciele

Treść dla zalogowanych

Zaloguj sie bądź załóż konto, aby korzystać z tej kategorii.

Módlmy się razem

X

Módlmy się razem

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

HYMN
LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9)

 

 

Sobota, 06.10.2018 – Korbielów
II tydzień psałterza XXVI t. OZ

(…) «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele». (…) /Hi 42, 2-6 /

Logika Boża

X

Logika Boża

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Naśladowanie Chrystusa

X

Naśladowanie Chrystusa

Naśladowanie Chrystusa, a więc dziękczynienie Bogu, to po prostu zapis szarej codzienności i przypomnienie o tym co najważniejsze w życiu: dziękczynna i pokorna postawa wobec Boga, która każe nam stale pamiętać, że sami z siebie na trwale nic dobrego uczynić nie możemy i całe nasze dobro, które w sobie widzimy jest nam darmo dane lub pożyczone, i nie należy się nim chlubić jak własnym. To, że raz lub dwa razy uda nam się dobrze postąpić nie znaczy, że zawsze już tak będzie, bo to co jednego dnia przyszło nam bez trudu innego będzie trudne, a trzeciego… za trudne. (…) – tak jak np.: pozbycie się złogów, które pozostawia w sercu wczesnoporanny  monolog szarej (diabelskiej) inteligencji:

Co chcesz… bierz! Jesteś OK! Jesteś COOL! Jesteś dobrym człowiekiem. Pomagasz ludziom. Nie żądasz cudów i znaków, nie wystawiasz nikogo na próbę, a zatem: róbta co chceta. Po co sobie utrudniać życie? Po co wchodzić głębiej niż okładki kolorowych pism? Po co stawiać te wszystkie pytania o sens i zamęczać się szukaniem odpowiedzi? Po co to całe naśladowanie, skoro przecież wiadomo, że to zaprowadzi cię na Krzyż?  Naprawdę chcesz tego? Chcesz…?!

 


Codzienna odpowiedź: 

 

Matuchno Niepokalana, wzorze niedościgniony, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia. Cicha Służebnico Pana i Wzorze Pokory, która pozwalasz się kochać w tak wielu wizerunkach. Zawsze ta sama: milcząca i pokorna. Wstawiaj się dziś za mną, abym naśladował Cię w pokorze, a Twojego Syna w Miłości Boga i ludzi. 

 

 

 

 

ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 66

7 grudnia 2018

Bóg stworzył człowieka jako rodzinę i jako taka ma iść do Ojca. Bliska sobie ciałem i duchem, serdecznością w stosunkach, intymnością, i ciepłem. Na tę naturalną więź nakłada się Boża więź rodzinna, Miłość Rodziny Bożej – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do tej właśnie Rodziny zostaliśmy zaproszeni każdy indywidualnie. Jej chlebem powszednim tu na ziemi jest życie sakramentalne – Siedmiorakie Źródło darów Bożych wysłużone Krwią Jego Syna. Duch Święty karmi Rodzinę Bożą i nie tylko sakramentami, posługą kapłanów, czy cnotami, ale również charyzmatami. Darmo dane, są naszą prawdziwą mocą w podejmowaniu wszelkich dzieł dla pożytku Kościoła, który w cudowny sposób …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 65

6 grudnia 2018

Nic nie działa bardziej trzeźwiąco na próżność człowieka, jak uświadomienie sobie, że bogactwo naszego umysłowego życia, wszystkie nasze myśli, uczucia, emocje a nawet to, co uważamy za najbardziej nasze „ja” wyrasta wyłącznie z aktywności małych pasemek protoplazmy w mózgu. Rachamadran & Hirstein, 1997 A psalmista woła: «W Tobie są wszystkie me źródła» /Ps 87,7/. Tym źródłem wszystkich źródeł, niestworzonym i niewyczerpalnym, jest Bóg. Wieczny początek bez początku, nieskończenie wymykający się naszym zdolnościom poznawczym. Bóg przez swoje Słowo powołał do istnienia świat i jego koronę istnienia – człowieka. Uczynił nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Ale my wpuściliśmy do swego …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 64

5 grudnia 2018

Szkoła Adwentowa Niepokalanego Serca Maryi, to szkoła radosnego poznawania Chrystusa. Jakże jednak nieporadni jesteśmy w rozeznaniu tej radości. Jakże często tą pochodzącą od Boga mylimy z tą krzykliwą i fałszywą /nie rzadko adwentową/ , której źródłem jest jednak inny duch, nie Boży. Gwałtownik  z zasady unika bliskości Chrystusa i Kościoła, a sprzeciwia się ze strachu przed zdemaskowaniem przez Słowo. Jest tylko jedna drogę poznania Chrystusa Pana. To droga ufnego poddania się działaniu Ducha Świętego i świadoma decyzja o zaprzestaniu czynienia źle. Tylko tak zakwitnie pokój, przybędzie Pan… do Ciebie, aby zajaśniała w Tobie Jego piękność, godność i czystość.  …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 63

4 grudnia 2018

Szkoła Adwentowa, to szkoła Niepokalanego Serca Maryi. Szkoła poznawania Chrystusa Pana, ale jakby Jej intelektem, Jej sercem, Jej wolą. To przyjmowanie Jej postaw i uczuć. Nikt nie zna Pana tak jak Ona, ale… Niepokalanie Poczęta znaczy niewątpliwie inna niż my. Niewiasta obleczona w słońce / Ap 12,1/, nazwana przez Anioła pełna łaski /Łk 1,28/ … kecharitomene. Nie jest “odbiorcą” Łaski Bożej, ale Ona cała jest dziełem Łaski Bożej. W Niej jest światłość Pana i Ona ją niesie, a nie ma w Niej niczego, co nie podobało by się Stwórcy. Ona wyjednuje poznanie Pana, proste i głębokie. Ona uprasza Miłość.  …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 62

3 grudnia 2018

Dzisiejsza Msza św. Roratnia sprawowana była w szczególnie uroczysty sposób. Wręcz dało się odczuć czas radosnego oczekiwania i niejako wchłaniać Ducha Adwentu. Niepokalana Przewodniczka Adwentowa prowadzi na spotkanie z Panem, ale… w głębinach serca. Tam, gdzie poznaje się sercem. Czyli…? Po prostu miłuje. A miłując coraz głębiej poznaje. Oto “szkoła adwentowa” w Niepokalanym Sercu Słodkiej Maryi. Dlaczego wolimy życie na powierzchni? Bo jesteśmy niewrażliwi na głos Ducha.  …

Czytaj więcej