Pierwszy raz na tej stronie?

X

W dobrą stronę

Co znajdziesz na Mirakel?   Główny wątek to dziewięcioletnia Nowenna Gietrzwałdzka, jako dziękczynienie za każdy dzień, który jest dla mnie prawdziwym cudem. Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy  mówią mirakel. ja mówię – cud. W oparciu o więź z Chrystusem Eucharystycznym i łaskę, w ramach tego “publicystycznego” cudu, wchodzę po prostu coraz głębiej w Bożą logikę  … ZAPRASZAM!

Czego nie ma na Mirakel?   Nie znajdziesz tu nic o dialogu wiernych z Bogiem. Coś takiego chyba w ogóle nie istnieje  W ogóle nie znajdziesz nic z tego, co można by nazwać dialogiem, ale zawsze… ZAPRASZAM!

Przyjaciele

X

Przyjaciele

Treść dla zalogowanych

Zaloguj sie bądź załóż konto, aby korzystać z tej kategorii.

Módlmy się razem

X

Módlmy się razem

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

HYMN
LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9)

 

 

Sobota, 06.10.2018 – Korbielów
II tydzień psałterza XXVI t. OZ

(…) «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele». (…) /Hi 42, 2-6 /

Logika Boża

X

Logika Boża

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Naśladowanie Chrystusa

X

Naśladowanie Chrystusa

Naśladowanie Chrystusa, a więc dziękczynienie Bogu, to po prostu zapis szarej codzienności i przypomnienie o tym co najważniejsze w życiu: dziękczynna i pokorna postawa wobec Boga, która każe nam stale pamiętać, że sami z siebie na trwale nic dobrego uczynić nie możemy i całe nasze dobro, które w sobie widzimy jest nam darmo dane lub pożyczone, i nie należy się nim chlubić jak własnym. To, że raz lub dwa razy uda nam się dobrze postąpić nie znaczy, że zawsze już tak będzie, bo to co jednego dnia przyszło nam bez trudu innego będzie trudne, a trzeciego… za trudne. (…) – tak jak np.: pozbycie się złogów, które pozostawia w sercu wczesnoporanny  monolog szarej (diabelskiej) inteligencji:

Co chcesz… bierz! Jesteś OK! Jesteś COOL! Jesteś dobrym człowiekiem. Pomagasz ludziom. Nie żądasz cudów i znaków, nie wystawiasz nikogo na próbę, a zatem: róbta co chceta. Po co sobie utrudniać życie? Po co wchodzić głębiej niż okładki kolorowych pism? Po co stawiać te wszystkie pytania o sens i zamęczać się szukaniem odpowiedzi? Po co to całe naśladowanie, skoro przecież wiadomo, że to zaprowadzi cię na Krzyż?  Naprawdę chcesz tego? Chcesz…?!

 


Codzienna odpowiedź: 

 

Matuchno Niepokalana, wzorze niedościgniony, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia. Cicha Służebnico Pana i Wzorze Pokory, która pozwalasz się kochać w tak wielu wizerunkach. Zawsze ta sama: milcząca i pokorna. Wstawiaj się dziś za mną, abym naśladował Cię w pokorze, a Twojego Syna w Miłości Boga i ludzi. 

 

 

 

 

ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 71

12 grudnia 2018

Dotarło do mnie, że moim jedynym wiernym towarzyszem na drodze do Ziemi Obiecanej, podobnym do Archanioła Rafała, leczącego choroby i zawsze gotowego do posługi, jest Chrystus w sakramencie pokuty. Podobny jest On tu do matki umywającej swoje dzieci i opatrującej nasze rany. Czyni to mocą swojej Krwi; stosownie do słów: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili /Ap 7,14/. …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 70

11 grudnia 2018

Dążenie do wielkości, to istotne zadanie człowieka. Jesteśmy wielcy z natury, ale jeszcze więksi z łaski. Stwórca powołał nas z nicości, sami z siebie jesteśmy niczym, nawet mniej niż niczym, bo grzechem. Jednak zamiast podporządkowania się Bogu oraz sposobom przez Niego wyznaczonym w dążeniu do Prawdy pożądamy wywyższenia ponad to, czym jesteśmy lub co jest dla nas odpowiednie. To się chyba nazywa pycha, prawda? 😀 Pożąda wywyższenia we wszystkim i tym się różni od swoich trzech młodszych sióstr, poszukujących wyższości w określonej dziedzinie:  …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 69

10 grudnia 2018

Dwie miłości zbudowały dwa państwa: miłość siebie aż do wzgardy Boga zbudowała państwo babilońskie, podczas gdy miłość Boga aż do wzgardy siebie zbudowała państwo Boże – to słowa św. Augustyna /O państwie Bożym, 14, 28/. Miłość siebie aż do wzgardy Boga! Czy nie taki był pierwszy grzech człowieka w raju. Jakie jest to moje budowane państwo, w którym tak wiele jest jeszcze nieposłuszeństwa, w którym pycha owocuje grzechem? Ledwo zacząłem budować doszedłem do wniosku, że nie podoba mi się ten projekt. Kiedy tylko zacząłem się rozglądać natychmiast pojawiły się inne, znacznie atrakcyjniejsze. Pojawiła się pożądliwość oczu, ciała…, straciłem niewinność.  …

Czytaj więcej


Tercjarze dominikańscy – LM Grignion de Montfort

9 grudnia 2018

tercjarze dominikańscy MARIOLOGIA ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORTA List papieski do rodzin montfortiańskich Do Braci i Sióstr z rodzin montfortiańskich Klasyczny tekst o duchowości maryjnej 1. Mija sto sześćdziesiąt lat [sto siedemdziesiąt pięć- przyp. red.] od opublikowania dzieła, które stało się klasycznym tekstem o duchowości maryjnej. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w początkach XVIII w., lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy po niemal przypadkowym odkryciu go w 1842 r. został opublikowany w 1843 r., osiągnął natychmiastowy sukces, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu «prawdziwego nabożeństwa» do …

Czytaj więcej


ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 68

Kościół odziedziczył po prorokach, Chrystusie i apostołach orędzie nawrócenia i pokuty. Sprawuje je głównie w sakramencie chrztu i pojednania (pokuty). Całe życie Boże rozpoczyna się wraz z chrztem i to chrzest jest siłą napędową, motorem umożliwiającym start na drodze do Boga. Przez obmycie wodą w imię Trójcy Świętej stałem się nowym człowiekiem, w sprawiedliwości i świętości prawdy, takim jakim byłem w zamyśle Stwórcy na początku stworzenia. Odrodzony z wody i Ducha Świętego otrzymałem odpuszczenie wszystkich grzechów. W tajemnicy, mocą Męki i Zmartwychwstania Syna Bożego. dokonało się przybranie za syna Bożego w Duchu Świętym. Początek nowego życia. …

Czytaj więcej