Pierwszy raz na tej stronie?

X

W dobrą stronę

Co znajdziesz na Mirakel?   Główny wątek to dziewięcioletnia Nowenna Gietrzwałdzka, jako dziękczynienie za każdy dzień, który jest dla mnie prawdziwym cudem. Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy  mówią mirakel. ja mówię – cud. W oparciu o więź z Chrystusem Eucharystycznym i łaskę, w ramach tego “publicystycznego” cudu, wchodzę po prostu coraz głębiej w Bożą logikę  … ZAPRASZAM!

Czego nie ma na Mirakel?   Nie znajdziesz tu nic o dialogu wiernych z Bogiem. Coś takiego chyba w ogóle nie istnieje  W ogóle nie znajdziesz nic z tego, co można by nazwać dialogiem, ale zawsze… ZAPRASZAM!

Przyjaciele

X

Przyjaciele

Treść dla zalogowanych

Zaloguj sie bądź załóż konto, aby korzystać z tej kategorii.

Módlmy się razem

X

Módlmy się razem

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

HYMN
LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9)

 

 

Sobota, 06.10.2018 – Korbielów
II tydzień psałterza XXVI t. OZ

(…) «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele». (…) /Hi 42, 2-6 /

Logika Boża

X

Logika Boża

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Naśladowanie Chrystusa

X

Naśladowanie Chrystusa

Naśladowanie Chrystusa, a więc dziękczynienie Bogu, to po prostu zapis szarej codzienności i przypomnienie o tym co najważniejsze w życiu: dziękczynna i pokorna postawa wobec Boga, która każe nam stale pamiętać, że sami z siebie na trwale nic dobrego uczynić nie możemy i całe nasze dobro, które w sobie widzimy jest nam darmo dane lub pożyczone, i nie należy się nim chlubić jak własnym. To, że raz lub dwa razy uda nam się dobrze postąpić nie znaczy, że zawsze już tak będzie, bo to co jednego dnia przyszło nam bez trudu innego będzie trudne, a trzeciego… za trudne. (…) – tak jak np.: pozbycie się złogów, które pozostawia w sercu wczesnoporanny  monolog szarej (diabelskiej) inteligencji:

Co chcesz… bierz! Jesteś OK! Jesteś COOL! Jesteś dobrym człowiekiem. Pomagasz ludziom. Nie żądasz cudów i znaków, nie wystawiasz nikogo na próbę, a zatem: róbta co chceta. Po co sobie utrudniać życie? Po co wchodzić głębiej niż okładki kolorowych pism? Po co stawiać te wszystkie pytania o sens i zamęczać się szukaniem odpowiedzi? Po co to całe naśladowanie, skoro przecież wiadomo, że to zaprowadzi cię na Krzyż?  Naprawdę chcesz tego? Chcesz…?!

 


Codzienna odpowiedź: 

 

Matuchno Niepokalana, wzorze niedościgniony, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia. Cicha Służebnico Pana i Wzorze Pokory, która pozwalasz się kochać w tak wielu wizerunkach. Zawsze ta sama: milcząca i pokorna. Wstawiaj się dziś za mną, abym naśladował Cię w pokorze, a Twojego Syna w Miłości Boga i ludzi. 

 

 

 

 

NOWENNA GIETRZWAŁDZKA NG-57

24 listopada 2018

Sobota, 24 listopada 2018 XXXIII t. z. – I tydzień psałterza W zakonie dominikańskim: Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Delgado, biskupa, Wincentego Liem, prezbitera, Dominika An-Kham i Towarzyszy, męczenników wietnamskich   …

Czytaj więcej


NOWENNA GIETRZWAŁDZKA NG-56

21 listopada 2018

Środa, 21 listopada 2018 OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Dziś, jakby trochę pomijana historia, wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Tradycja podaje, że Niepokalana została ofiarowana w świątyni Jerozolimskiej. Już w siódmym wieku obchodzono to święto, właśnie w rocznicę poświęcenia świątyni jerozolimskiej. W jedenastym wieku zostało przyjęte przez Kościół Zachodni i dotyczy ofiary, która dokonała się w duszy Maryi u zarania Jej świadomego życia, jako wzór poświęcenia się Bogu.  Miłować, naśladować, coraz bardziej oddawać się Jego słodkiemu panowaniu Miłości. …

Czytaj więcej


frOPs Mk 13, 24-32 – hymn

19 listopada 2018

(…) uroczystości się skończyły. Zaczęliśmy nowe stulecie. Refleksja, którą przedstawię, nie ma pretensji do uogólniania osobistych odczuć i wrażeń. To, co widziałem, o czym słyszałem, to szczera radość bardzo wielu Polaków, zwłaszcza młodych. Oto mamy swoją wolną Ojczyznę, z której jesteśmy dumni. Możemy śpiewać Hymn Państwowy, cieszyć się flagą biało-czerwoną, która oby nigdy nie była białą w stronę Zachodu ani czerwoną ku Wschodowi. (…) OJCIEC LEON NA NIEDZIELĘ – I po – Hymnie /PSPO –  18 listopada 2018/   Ojcze Leonie! Kocham Polskę, była ze mną zawsze. Nawet we Friedlandzie, w 1988-89 r. – obóz dla uchodźców /z 1,5 rocznym synem/. Dała mi …

Czytaj więcej


HYMN 21.07.2018 /start/

18 listopada 2018

HYMN LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9) 1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy W naszych sumieniach. 2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy Mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, Które już wschodzi. 3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność. 4 Uświęć owoce naszego wysiłku, Obdarz pokojem i łaską wytrwania, Prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. 5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, Chwała niech będzie na niebie i ziemi, …

Czytaj więcej