Pierwszy raz na tej stronie?

X

W dobrą stronę

Co znajdziesz na Mirakel?   Główny wątek to dziewięcioletnia Nowenna Gietrzwałdzka, jako dziękczynienie za każdy dzień, który jest dla mnie prawdziwym cudem. Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy  mówią mirakel. ja mówię – cud. W oparciu o więź z Chrystusem Eucharystycznym i łaskę, w ramach tego “publicystycznego” cudu, wchodzę po prostu coraz głębiej w Bożą logikę  … ZAPRASZAM!

Czego nie ma na Mirakel?   Nie znajdziesz tu nic o dialogu wiernych z Bogiem. Coś takiego chyba w ogóle nie istnieje  W ogóle nie znajdziesz nic z tego, co można by nazwać dialogiem, ale zawsze… ZAPRASZAM!

Przyjaciele

X

Przyjaciele

Treść dla zalogowanych

Zaloguj sie bądź załóż konto, aby korzystać z tej kategorii.

Módlmy się razem

X

Módlmy się razem

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

HYMN
LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9)

 

 

Sobota, 06.10.2018 – Korbielów
II tydzień psałterza XXVI t. OZ

(…) «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele». (…) /Hi 42, 2-6 /

Logika Boża

X

Logika Boża

Logika Boża przedstawia spojrzenie na objawiającego się Boga z punktu widzenia Jego samego, w takiej mierze, jak to jest możliwe przez treść Objawienia. Omawiana problematyka pozwala na odrodzenie oraz pogłębienie wiary. Życie sakramentalne (codzienna Eucharystia, cotygodniowa spowiedź), modlitwa Pismem Św, poznawanie dokumentów Kościoła (soborowe, Ojców Kościoła) – stanowią punkt wyjścia do bieżących rozważań najistotniejszych zagadnień wiary. Treść Objawienia fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Naśladowanie Chrystusa

X

Naśladowanie Chrystusa

Naśladowanie Chrystusa, a więc dziękczynienie Bogu, to po prostu zapis szarej codzienności i przypomnienie o tym co najważniejsze w życiu: dziękczynna i pokorna postawa wobec Boga, która każe nam stale pamiętać, że sami z siebie na trwale nic dobrego uczynić nie możemy i całe nasze dobro, które w sobie widzimy jest nam darmo dane lub pożyczone, i nie należy się nim chlubić jak własnym. To, że raz lub dwa razy uda nam się dobrze postąpić nie znaczy, że zawsze już tak będzie, bo to co jednego dnia przyszło nam bez trudu innego będzie trudne, a trzeciego… za trudne. (…) – tak jak np.: pozbycie się złogów, które pozostawia w sercu wczesnoporanny  monolog szarej (diabelskiej) inteligencji:

Co chcesz… bierz! Jesteś OK! Jesteś COOL! Jesteś dobrym człowiekiem. Pomagasz ludziom. Nie żądasz cudów i znaków, nie wystawiasz nikogo na próbę, a zatem: róbta co chceta. Po co sobie utrudniać życie? Po co wchodzić głębiej niż okładki kolorowych pism? Po co stawiać te wszystkie pytania o sens i zamęczać się szukaniem odpowiedzi? Po co to całe naśladowanie, skoro przecież wiadomo, że to zaprowadzi cię na Krzyż?  Naprawdę chcesz tego? Chcesz…?!

 


Codzienna odpowiedź: 

 

Matuchno Niepokalana, wzorze niedościgniony, wyniesiony godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia. Cicha Służebnico Pana i Wzorze Pokory, która pozwalasz się kochać w tak wielu wizerunkach. Zawsze ta sama: milcząca i pokorna. Wstawiaj się dziś za mną, abym naśladował Cię w pokorze, a Twojego Syna w Miłości Boga i ludzi. 

 

 

 

 

INTENCJE codzienne

12 czerwca 2019

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.   …

Czytaj więcej


Uroczystość Trójcy Najświętszej

16 czerwca 2019

Pół roku. Misterium wcielenia – Adwent i Boże Narodzenie, potem misterium odkupienia – Wielki Post, Wielkanoc i na jej zakończenie tydzień temu,  Zesłanie Ducha Świętego. Bóg mnie dotknął i ja nieomal mogłem dotknąć Boga. Czy to było przeżycie mistyczne? Nie. Czy w ogóle czegoś cudownego doświadczyłem? Nie. A może czuję się “szczególnie wybranym” – to by wyjaśniało codzienną Eucharystię, cotygodniową spowiedź i tą dziwną, całoroczną sekwencję – 150-odcinkową Nowennę Gietrzwałdzką – na blogu. Może stąd ta pobożność… z urojenia? Może…  😀  A to powyższe zdjęcie figury Niepokalanej /z Bliznego/, czy nie ma sugerować objawienia Niepokalanej? Nie. Nie sugeruję nic. Nigdy …

Czytaj więcej


Widgety

BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 1 Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła, Przyjmij więc hołdy składane z radością W święto pasterza. 2 Tyś go namaścił przez dar swego Ducha, Aby odważnie wystąpił do boju Walcząc o prawdę, a lud święty karmił Twoją nauką. 3 Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich Tak jak Apostoł. 4 Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi Świętych pasterzy i dajesz im chwałę, Pomóż nam dążyć za jego przykładem Drogą zbawienia. 5 Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny, Razem z Twym …

Czytaj więcej


NOWENNA GIETRZWAŁDZKA 2018-2027 NG151

13 czerwca 2019

Zakładam, że rozumiesz słowa Pana w dzisiejszej Ewangelii, ale czy naprawdę są więcej warte niż nekrolog w blogu internetowym? Ze strony internetowej np. lotniska w Jasionce, poznasz dobrze sprawdzalną prognozę pogody i to jutro może Ci się przydać. Ale do czego praktycznie przyłożysz dzisiejsze Słowa Chrystusa?  …

Czytaj więcej


NOWENNA GIETRZWAŁDZKA 2018-2027 NG150

10 czerwca 2019

Mam nadzieję, że te strony będą użyteczne dla całego Kościoła, aby poświęcił się on krzewieniu pragnienia świętości. Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli udział w szczęściu, którego świat nie może nam odebrać. + Franciszek …

Czytaj więcej